După decizia CJUE în cauza Andriciuc, Curtea de Apel Ploiești pronunță 2 hotărâri definitive de înghețare a cursului LEU-CHF. Tribunalul Gorj continuă saga și pronunță alte 7 hotărâri

După ce în data de 20 septembrie a.c. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat o hotărâre favorabilă consumatorilor în cauza Andriciuc, se pare că instanțele de judecată naționale au început să aplice interpretarea CJUE care a arătat că „în cazul în care o instituție financiară acordă un împrumut încheiat în monedă străină, aceasta trebuie să furnizeze împrumutatului informații suficiente pentru a-i permite să adopte o decizie prudentă și în cunoștință de cauză.”

CJUE a statuat în hotărârea din cauza Andriciuc că o clauză (care impune exclusiv în sarcina consumatorului-debitor să suporte diferențele de curs valutar) poate fi analizată din punct de vedere al caracterului abuziv, dacă aceasta nu este exprimată într-un limbaj clar și inteligibil. Mai precis, consumatorul trebuie să înțeleagă consecințele economice ca urmare a încheierii contractului de credit, banca având obligația de a îi oferi acestuia date și informații suficiente pentru ca împrumutatul să ia o decizie prudentă și în cunoștință de cauză.  „Informațiile trebuie să privească nu numai posibilitatea aprecierii sau a deprecierii valutei în care a fost contractat împrumutul, ci și impactul pe care fluctuațiile cursului de schimb valutar și o majorare a ratei dobânzii la împrumuturile în moneda străină îl au asupra ratelor împrumutului.” În cuprinsul obligației de informare intră și publicitatea, fiind de notorietate faptul că împrumuturile în franci elvețieni au fost promovate de către bănci ca fiind stabile și sigure. Dacă instanța națională constată că banca nu și-a îndeplinit obligația de informare conform celor statuate anterior, atunci „clauza de risc valutar” (cea care impune în sarcina împrumutatului să suporte diferențele de curs valutar), poate fi analizată dpdv al caracterului abuziv, instanța națională având totodată obligația de a analiza posibila nerespectare de către bancă a cerinței de bună-credință, precum și existența dezechilibrului contractual.

Având în vedere practica anterioară de la Curtea de Apel Ploiești, defavorabilă consumatorilor, iată că la câteva zile distanță după decizia CJUE, această instanță pronunță 2 hotărâri definitive favorabile consumatorilor de înghețare a cursului leu-chf la valoarea de la momentul încheierii contractului de credit: 

  1. Dosar 413/114/2015, Curtea de Apel Ploiești, împotriva Credit Europe
  2. Dosar 409/114/2015, Curtea de Apel Ploiești, împotriva Credit Europe

De asemenea, saga înghețărilor de curs continuă și la Tribunalul Gorj, instanța pronunțând nu mai puțin de 7 hotărâri definitive în decurs de 1 zi:

  1. Bancpost: Dosar 18814/318/2016, Tribunalul Gorj 
  2. Raiffeisen: Dosar 15090/318/2016, Tribunalul Gorj 
  3. Banca Transilvania (Volksbank): Dosar 11679/318/2016, Tribunalul Gorj 
  4. Piraeus: Dosar 11395/318/2016, Tribunalul Gorj 
  5. Piraeus: Dosar nr. 16989/318/2016, Tribunalul Gorj 
  6. Piraeus: Dosar nr. 9304/318/2016, Tribunalul Gorj 
  7. Piraeus: Dosar nr. 4184/318/2016, Tribunalul Gorj

 

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

One comment

Comments are closed.