Scrisoare către Ministerul Finanţelor Publice, D-lui Ministru Eugen Teodorovici

Stimate Domnule Ministru,

În urma discuţiei purtate la începutul lunii august a.c. la sediul Ministerului Finanţelor Publice (M.F.P.) la care aţi participat împreună cu Dl. Secretar de Stat Enache Jiru, clienţii băncilor fiind reprezentaţi de Dl. Alin Iacob în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (A.U.R.S.F.), D-na. Av. Burada Alexandra, D-na. Cristoforidis Andreea, Dl. Voivozeanu Cătălin în calitate de membri ai Grupului Clienţilor cu Credite în CHF (G.C.C.C.), vă reamintim faptul că ne-aţi informat că, până la sfârşitul lunii august, Legea privind Programul de protecţie a populaţiei împotriva riscului de depreciere semnificativă a monedei naţionale asociat expunerii la credite în valută va fi lansată şi propusă spre dezbatere publică. De asemenea ne-aţi informat că, după ce toate părţile implicate vor exprima un punct de vedere asupra proiectului de lege, vom discuta soluţiile propuse la sediul M.F.P, în vederea concilierii asupra textului şi articolelor din proiectul de act normativ, astfel încât problemele de risc valutar din cadrul contractelor de credit să fie eliminate.

Cu toate că ne-aţi solicitat să vă trimitem într-un timp foarte scurt (2 zile), amendamentele şi punctul nostru de vedere asupra legii, ne-am conformat şi v-am remis chiar a doua zi toate modificările noastre, inclusiv motivarea acestora.

Având în vedere că:

  • Am purtat discuţii cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe încă din luna martie a.c. pe acelaşi proiect de act normativ şi în urma acestora am trimis la MFP opinia noastră la începutul lunii aprilie a.c.;
  • Am purtat cu dumneavoastră o discuţie amiabilă şi aplicată asupra proiectului de lege anterior amintit la începutul lunii august;
  • Am fost înştiinţaţi că urmează să ne întâlnim cu dvs. şi toate celelalte părţi implicate în acest demers, în vederea definitivării discuţiilor pe textul proiectului de act normativ la Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P) în data de 04.09.2015, dar, din cauza unei schimbări a agendei dvs. de întâlniri, această şedinţă a fost anulată cu doar câteva ore înainte;
  • Am participat la dezbaterile Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor pe marginea proiectului Legii propuse de D-na Deputat Ana Birchall (PLx 345) şi am luat act de informaţiile prezentate membrilor Comisiei de către doamna deputat, în calitate de Raportor al Comisiei;
  • Am crezut ca M.F.P. își va respecta angajamentul de a trimite proiectul de lege iniţiat de instituţie către Comisia pentru Buget Finanţe şi Bănci într-un termen de 2 săptămâni, acest lucru fiind solicitat de către Preşedintele Comisiei, Dl. Viorel Ştefan. Menţionăm că Dl. Secretar de Stat Attila Gyorgy a promis în cadrul şedinţei respective că acest termen va fi respectat, dar în realitate nu s-a întâmplat aşa.
  • Am aflat din proiectul de lege transmis până la urmă Comisiei că M.F.P. susţine și în acest moment discountul de 15% aplicat în urma conversiei creditului din valută în moneda naţională, în condițiile în care, în cadrul întâlnirii avute în luna august a.c. ne-aţi spus că M.F.P. nu are nimic împotriva unui discount mai ridicat. Așa cum v-am menționat și atunci, noi considerăm că Statul trebuie să râmână doar garant în cadrul acestui program, iar în cazul unui discount mai mic de 25% există o mare probabilitate ca Statul să se transforme în plătitor al garanției, având în vedere că situația serviciului datoriei debitorilor nu se va îmbunătăți în mod semnificativ.
  • Am considerat că un discount de minim 25% împarte în mod echitabil riscul valutar între client şi bancă, acesta fiind şi motivul pentru care am înaintat acest procent. În plus, în cadrul GCCC am realizat o analiză financiară asupra creditelor în CHF contractate în perioada 2006-2009, prin care demonstram că în funcţie de anul încheierii contractului de credit, acest discount ar trebui să fie cuprins între 25-42% (ataşat prezentei se afla matricea creditelor cu dobânzi între 3-6,99%, inclusiv un calcul detaliat pe un credit din 2008).
  • Propunerea legislativă are drept scop împarţirea riscului valutar între bancă şi client şi vă reamintim în acest context faptul că o bancă a aplicat un discount de 22,5% fără garanţia Statului, iar în plus a oferit și rambursarea unor comisioane percepute de la acordarea creditului, ajungându-se astfel în anumite cazuri și la discounturi de cca. 40%, iar proiectul de lege, în forma propusă de M.F.P., prevede doar un discount de 15% cu garanţia Statului în proporţie de 50%.

Considerăm că poziţia adoptată de reprezentanții Ministerului Finanţelor Publice în cadrul discuțiilor care au avut loc în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților sunt în contradicţie cu opiniile exprimate de Minister în cadrul întâlnirilor avute cu reprezentanţii consumatorilor şi nu iau în considerare interesele cetăţenilor.

Vă aducem la cunoştinţă faptul că am trimis email-uri către toţi membrii Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaţilor prin care le-am demonstrat cu analize financiare pe diverse tipuri de credite faptul că împarţirea a poverii acestora se poate realiza doar cu un discount de minim 25%, având în vedere faptul că asumarea echitabilă a poverii riscului valutar asociat creditelor în CHF pornește de la acest procent și ajunge, în anumite situații, chiar la 40%.

În Croaţia, Ministrul Finanţelor Publice, Dl. Boris Lalovac, şi-a apărat cetăţenii în faţa opiniei exprimate de reprezentanţii băncilor, iar Parlamentul croat a adoptat în unanimitate legea conversiei creditelor la cursul de schimb de la momentul acordării creditelor.

Ne manifestăm speranța că, prin poziția pe care o veți adopta în cadrul discuțiilor viitoare care vor avea loc în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților, veți arăta că, și în România, Ministerul Finanțelor pune pe primul loc interesul cetăţenilor acestei ţări şi nu pe cel al băncilor care au creditat iresponsabil înainte de criza financiară și care acum sunt extrem de rezervate în a-și asuma împarțirea poverii creditelor în valutele care s-au apreciat semnificativ, împreună cu debitorii.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF)

               Alin Iacob, președinte

                Alexandra Burada, avocat

Grupul Clienților cu Credite in CHF (GCCC)

               Cătălin Voivozeanu

              Andreea Cristoforidis

 

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci