ZIUA Z: Curtea de Justiție a Uniunii Europene se pronunță astăzi, 20 septembrie, în cauza Andriciuc, cu impact asupra dosarelor privind înghețarea cursului leu-chf

În anul 2016 Curtea de Apel Oradea (învestită cu soluționarea unui dosar în care reclamanții, în contradictoriu cu Banca Românească, au solicitat înghețarea cursului leu-chf la valoarea de la momentul acordării împrumutului) a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu o serie de întrebări preliminare care vizează interpretarea unor texte de lege cu impact direct asupra tuturor dosarelor pe înghețare curs. 

Astfel, pe rolul CJUE a fost înregistrată C-186/16, denumită „Andriciuc și alții vs. Banca Românească”.

Iată întrebările adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Curtea de Apel Oradea:

  1. Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/131 trebuie interpretat în sensul că dezechilibrul semnificativ între drepturile și obligaţiile părţilor care decurge din contract trebuie analizat prin raportare strict la momentul încheierii contractului sau include și situaţia în care, pe parcursul derulării unui contract cu executare succesivă, prestaţia consumatorului devine excesiv de oneroasă comparativ cu momentul încheierii contractului din cauza unor schimbări semnificative ale cursului de schimb valutar?
  2. În accepţiunea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, prin caracterul clar și inteligibil al unei clauze contractuale trebuie să se înţeleagă că respectiva clauză contractuală trebuie să prevadă doar motivele care au stat la baza includerii acestei clauze în contract și mecanismul său de funcţionare sau trebuie să prevadă și toate consecinţele sale posibile în funcţie de care preţul plătit de consumator poate varia, cum ar fi riscul de curs valutar, și dacă din perspectiva Directivei 93/13/CEE se poate considera că obligaţia băncii de informare a clientului la momentul acordării creditului vizează exclusiv condiţiile de creditare, respectiv dobânzile, comisioanele, garanţiile puse în sarcina împrumutatului, posibilitatea aprecierii sau deprecierii unei monede străine neputând fi inclusă în această obligaţie?
  3. Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că termenii „obiectul principal al contractului” și „caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, pe de-o parte, faţă de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte” acoperă o clauză cuprinsă într-un contract de credit încheiat în monedă străină între un vânzător sau un furnizor și un consumator și care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, potrivit căreia „creditul va fi restituit în aceeaşi valută”?

După ce concluziile avocatului general Nils Wahl au fost, mai degrabă, defavorabile consumatorilor, aceștia privesc cu o doză de scepticism pronunțarea soluției de astăzi. Cu toate acestea, decizia aparține judecătorilor, care pot îmbrățisa sau respinge susținerile avocatului general.

Între timp, sute de procese din țară, având ca obiect înghețarea cursului leu-chf la valoarea de la momentul acordării împrumutului, au fost suspendate de către instanțele de judecată naționale, la cererea părților, până la pronunțarea soluției în cauza Andriciuc.

De menționat faptul că interpretarea dată de către CJUE este obligatorie pentru toate instanțele din țară. 

 

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *