Proces castigat cu Raiffeisen – 29980/299/2012 / credit in EUR

Clientul avea un credit in EUR si a castigat procesul in care a solicitat restituirea sumelor pentru comisioane abuzive.

Solutia pe scurt: Cu majoritate: Admite recursul. Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că: Admite în parte acţiunea modificată. Constată caracterul abuziv şi nulitatea cluzei inserate în art. 4.7 teza a III-a din contractul de credit nr. RM3004598080/14.10.2008 privind dobânda aniversară fixă, potrivit căreia “Rata anuală a dobântii în vigoare la momentul exercitării opţiunii va putea fi modificată de către Bancă în funcţie de evoluţia pieţei financiaresau de politica de credite a Băncii, urmând ca noua rată a dobânzii să fie adusă la cunoştinţa împrumutatului în modalităţile menţionate în “Condiţiile Generale de Derulare a Operaţiunilor Bancare”. Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzei inserate în art.6.2 din contractul de credit nr. RM3004598080/14.10.2008, privind comisionul de administrare. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 6414,87 euro reprezentând comison de administrare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Ia act că recurenţii-reclamanţi şi-au rezervat dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată din recurs. Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11.2014. Cu opinia separată a doameni judecător Vasilache Maria Aurelia, în sensul că, în plus faţă de opinia majoritară: Constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzei inserate în art. 6.1 din contractul de credit nr. RM3004598080/14.10.2008, privind comisionul de procesare şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma de 1387,24 euro reprezentând comision de procesare.
Document: Hotarâre 3357/2014 25.11.2014

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci