Sentința împotriva Banca Romaneasca

 

Părţi

Nume Calitate parte
CARAIMAN IULIAN Reclamant
BANCA ROMANEASCA SA MEMEBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE Pârât
BANCA ROMANEASCA SA MEMEBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE SUCURSALA CLUJ Pârât

 

Şedinţe

25.01.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Cauze Directe 5
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: 1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului reclamantului C.I.la acţiune în sens material în ceea ce priveşte restituirea sumelor încasate de pârâtă în temeiul clauzelor abuzive mai jos arătate, excepţie invocată de pârâta SC B.R.SA M.A G.N.B.OF G. 2. Admite în parte cererea formulată de reclamantul C.I., în contradictoriu cu pârâta SC B.R. SA M.A G.N.B.OF G., şi, în consecinţă: 3. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Pentru creditul acordat împrumutatul va plăti următoarele comisioane: … b) comision de administrare a creditului: 1,00% flat calculat asupra sumei creditului contractat; se achită din credit la data efectuării primei utilizări din credit”, precum şi caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 8 pct. 2 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în măsura în care se referă la acest comision de administrare. 4. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzelor cuprinse în art. 6 pct. 1 teza finală şi pct. 3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Dacă banca decide să revizuiască nivelul ratei dobânzii…” şi “…banca îşi rezervă dreptul de a comunica ulterior modificarea nivelului dobânzii curente fie prin notificare scrisă cu confirmare de primire, fie prin includerea noii valori a dobânzii în extrasul de cont. Împrumutatul este de acord că această metodă de notificare este suficientă, iar împrumutatul renunţă la orice plângere, apărare sau reclamaţie ulterioară cu privire la faptul că această metodă a fost nepotrivită sau inadecvată.”, în măsura în care pârâta are doar dreptul, nu şi obligaţia, de a revizui nivelul dobânzii după primele 6 luni din perioada de creditare, respectiv în măsura în care pârâta nu ar avea obligaţia de a aduce la cunoştinţa reclamantului, prin notificare scrisă cu confirmare de primire, modificarea nivelului dobânzii curente conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007.5. Obligă pârâta să restituie reclamantului suma de 1358,00 CHF, percepută cu titlu de comision de administrare conform clauzei abuzive cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, împreună cu dobânda legală aferentă pentru perioada 7 ianuarie 2008 – 31 august 2011, respectiv cu dobânda legală penalizatoare prevăzută de art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011 pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2011 şi ziua plăţii. 6. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută a clauzelor cuprinse în art. 1 pct. 2 şi, respectiv, art. 8 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “Creditul va fi restituit în aceeaşi valută” şi, respectiv, “Orice plată efectuată de împrumutat în vederea rambursării creditului se va face în moneda în care a fost acordat creditul”.7. Constată caracterul abuziv şi, în consecinţă, nulitatea absolută parţială a clauzei cuprinse în art. 9 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având următorul cuprins: “… Împrumutatul / Codebitorul autorizează banca să facă numele său şi pe contul său orice operaţiune de schimb valutar necesară pentru conversia sumelor deţinute de împrumutat / codebitor în conturile sale de disponibilităţi în moneda prezentului contract, la cursul practicat de bancă, în ziua operării…”, în măsura în care autorizează pârâta să efectueze schimbul valutar în numele şi pentru împrumutat / codebitor la o altă cotaţie decât cea de la data încheierii contractului, 1 CHF = 2,1231 RON.7. Dispune stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-RON, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat, la cursul BNR valabil la momentul semnării contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, atât pentru perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului, 20 decembrie 2007 şi momentul sesizării instanţei, 16 martie 2015, cât şi pentru viitor, de la momentul sesizării instanţei şi până la încetarea contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007. 8. Obligă pârâta să recalculeze, fără aplicarea comisionului de rambursare anticipată prevăzut de art. 5 pct. 1 lit. c din contract, şi să comunice reclamantului noile rate de restituire a împrumutului, cu aceleaşi scadenţe lunare convenite prin contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, ţinând cont de toate sumele achitate în plus până la pronunţarea prezentei hotărâri, rezultate din diferenţa de curs valutar dintre cursul avut în vedere la momentul efectuării fiecărei plăţi şi cursul valutar stabilizat, mai sus arătat, de 1 CHF = 2,1231 RON. 9. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte capete de cerere având ca obiect: 9.1. Constatarea caracterului abuziv şi, în consecinţă, a nulităţii absolute a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. c din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 privind comisionul de rambursare anticipată, valabilă pentru perioada cuprinsă între momentul încheierii contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 şi momentul încheierii actului adiţional la acest contract întocmit ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 50/2010 9.2. Obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a sumelor pretins plătite în plus ca urmare a pretinsei nerevizuiri a ratei dobânzii conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, cu dobânda legală / legală penalizatoare aferentă. 9.3 Revizuirea pe cale judiciară a contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în sensul stabilizării cursului de schimb valutar CHF-RON pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat la cursul BNR valabil la momentul semnării contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, ca urmare a impreviziunii. 10. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului având ca obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant, în cuantum de 6417,28 lei. 11. Ia act de intenţia reclamantului de a îşi recupera celelalte cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial, pe cale separată. 12. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 13. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 ianuarie 2016.
Document: Hotarâre  215/2016  25.01.2016
Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

2 comments

  1. Jos pălaria, domnilor/doamnelor judecători! Până la urmă ați făcut dreptate într-un contract/produs toxic pus în piață de această bancă, cu marele gir al BNR-isărescu. Felicitări!

  2. Dupa ce s-a obtinut inghetarea cursului, bancile trebuie date in judecata si a doua oara, pentru MARKETING INSELATOR. Stau dovada in acest sens toate pliantele si reclamele care asigurau clientii ca Francul Elvetian, CHF-ul este o moneda sigura, ca Elvetia este o tara cu economie solida, care nu permite fluctuatii ale acestei monede.
    Trebuie cerute daune morale mari acestor banci camatare, ca sa se descurajeze in viitor orice forma de manipulare venita din partea unui SPECIALIST (fie el doctor, banca, s.a.) in defavoarea clientului care ii trece pragul.
    Cei care au pus la cale acest plan diabolic de inrobire a cetatenilor europeni (din Europa de Est in special), trebuie inchisi. Returanrea banilor furati nu este suficienta. Plata de daune morale nu atinge suficient pe acesti criminali. Trebuie INCHISOARE!

Comments are closed.