ANPC poate interzice clauzele abuzive de genul dobânzii care variază după indicii interni ai pieţei, de genul comisionului «de frunză-verde» sau de genul indexării ratelor în franci elveţieni la cursul zilei…

În domeniul creditelor de retail, ANPC sau instanţele pot interzice clauzele abuzive de genul dobânzii care variază după indicii interni ai pieţei, de genul comisionului «de frunză-verde» sau de genul indexării ratelor în franci elveţieni la cursul zilei….

Recent, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) a trimis ANPC o solicitare în care cere adoptarea unor măsuri contra băncilor care nu s-au conformat solicitărilor APC de încetare a practicilor ilicite, printre acestea numărându-se OTP Bank România, Bancpost, Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, Credit Europe Ipotecar IFN, Volksbank România, Banca Românească, Banca Comercială Română.

Costel Stanciu, preşedintele APC, ne-a spus, săptămâna trecută, că, în răspunsul ANPC, se precizează că autoritatea nu va demara acţiunile în încetare împotriva băncilor amintite, având doar rol de “sesizor”.

În replică, oficialii Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor ne-au precizat: “ANPC face toate demersurile legale pentru a proteja şi a se asigura de respectarea drepturilor fundamentale şi esenţiale ale consumatorilor. Aspectele reclamate de către petenţii care au depus reclamaţii la ANPC au fost analizate individual cu profesionalism, imparţialitate, celeritate şi cu respectarea principiului contradictorialităţii instituţiilor bancare şi în conformitate cu dispoziţiile legale – iar petiţionarii au fost informaţi prin intermediul adreselor de răspuns despre rezultatul cercetărilor. În cazul în care s-a constatat faptul că o parte din petiţii sunt întemeiate, s-a adoptat măsura legală pentru consumator, care să oblige instituţia bancară la o eventuală dezdăunare, prin măsuri legale. ANPC tratează fiecare consumator în mod egal şi aplică legea în totalitate, fără niciun fel de reţineri”.

Vineri s-a împlinit termenul până la care ANPC ar fi trebuit să acţioneze. Autoritatea a transmis, anterior, răspunsul său către APC.

Potrivit unui extras al răspunsului ANPC obţinut de ziarul BURSA, printre explicaţiile oferite de Autoritate reprezentanţilor APC se menţionează că, potrivit legii, rolul instituţiei este unul de sesizor: “«în cazul în care se constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive» – sesizează «tribunalul de la domiciliul sau, după caz, de la sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive» (art. 12 din Legea nr. 193/2000). Conform art. 13, «instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale». Începând cu data de 01.10.2013 – data la care au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 193/2000, legiuitorul a stabilit faptul că instanţa sesizată de către ANPC este cea care dispune şi obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune, prin eliminarea clauzelor abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. (…) La momentul de faţă pentru niciunul din dosarele supuse judecăţii nu s-au emis hotărâri definitive şi irevocabile, astfel ca ANPC nu poate dispune emiterea unei decizii de încetare a practicii ilicite în conformitate cu H.G. nr. 1553/2004. În momentul în care două instanţe – respectiv cea de fond şi cea de control judiciar – vor stabili că documentele de control ale ANPC sunt corecte şi valide, abia în acel moment hotărârea judecătorească pronunţată va produce efecte erga omnes”.

Articol integral aici: bursa.ro

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci