Asociația Franc, Grecia: Despre procesele colective și situația împrumutaților în franci elvețieni

Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) „a stat de vorbă” cu Pantelis Antoniadis, președintele Asociației Franc din Grecia (în greacă SYDANEF – The Panhellenic Association of Swiss-Franc Borrowers). Întrebat despre situația împrumutaților în franci elvețieni din Grecia, domnia sa ne-a precizat:

ROMÂNĂ:

„Mai întâi, dați-mi voie să vă prezint munca asociației noastre, SYDANEF.

Asociația Franc (SYDANEF) a fost fondată în anul 2014 și, printre altele, și-a propus următoarele:

A) Să acorde sprijin și informare consumatorilor de servicii financiar-bancare

B) Să obțină o soluție legală, astfel încât împrumuturile în franci elvețieni să fie achitate la cursul de la momentul acordării

Pentru a atinge aceste obiective, SYDANEF, alături de alte asociații de consumatori, au deschis 4 procese colective (câte unul pentru fiecare bancă) împotriva Eurobank (banca-mamă Bancpost România), Alpha Bank, National Bank of Greece (banca-mamă Banca Românească) și Piraeus Bank.

După cum probabil cunoașteți, procesul împotriva Eurobank a avut primul termen de judecată în Noiembrie 2015. Mii de reclamanți fac parte din acest proces colectiv. Hotărârea primei instanțe a venit pe data de 24 mai 2016 (Decizia 334/2016), fiind favorabilă consumatorilor:

A) dispune recalcularea împrumuturilor, ținând cont de cursul de schimb chf-euro de la momentul acordării împrumuturilor

B) are efect retroactiv (deci și pentru trecut)

Deloc surprinzător, Eurobank a atacat cu apel hotărârea primei instanțe. Primul termen din apel a avut loc pe 28 septembrie 2017, prezența reclamanților la procesul colectiv fiind una numeroasă.

Trebuie notat faptul că, din cauza participării numeroase, a Deciziei 334/2016 date în primă instanță, precum și a faptului că există cca. 60.000-70.000 de contracte de credit în franci elvețieni, presa din Grecia și specialiștii în drept au descris evenimentele de la termenul de judecată din 28 septembrie 2017 drept „Mother of all legal battles” (Mama tuturor bătăliilor juridice).

Cu privire la celelalte 3 procese colective (Alpha Bank, National Bank of Greece și Piraeus Bank), judecata în fond a început în Noiembrie 2016, după ce băncile au solicitat o amânare. Acum cca. 2 luni de zile am fost informați că prima instanța a dat o hotărâre favorabilă consumatorilor împotriva National Bank of Greece și Alpha Bank.

Prin Decizia 799/2017 pronunțată împotriva National Bank of Greece, precum și Decizia 800/2017 pronunțată împotriva Alpha Bank, instanța de judecată a statuat:

a) Creditele în franci elvețieni nu sunt niște simple contracte de credit, ci produse financiare complexe

b) Curtea a arătat că împrumutul în franci elvețieni a existat doar în mod scriptic, din moment ce debitorul a primit echivalentul în euro al împrumutului în franci elvețieni. Astfel, instanța a considerat că s-a realizat, în fapt, o operațiune de tip SWAP.

c) Consumatorii nu au cunoștințe despre investițiile în produse financiare complexe

d) Angajații băncilor din Grecia nu îndeplineau condițiile legale pentru a vinde astfel de produse financiare complexe

e) Consumatorii nu au fost niciodată informați în mod precis și complet asupra riscurilor pe care îl presupun acest tip de împrumut

Totodată, așteptăm cu interes pronunțarea instanței în procesul colectiv deschis împotriva Piraeus Bank.

În încercarea de a întări aceste revendicări colective, asociația noastră și-a extins acțiunile și în alte domenii. Printre acestea se numără:

A) În baza unei proceduri complicate și de durată, am reușit să obținem o serie de decizii și rezoluții din partea guvernelor regionale din Grecia. Cu aceste decizii și rezoluții, municipalitățile și regiunile solicită statului grec să convertească în lege soluția pronunțată de instanța de judecată în procesul colectiv demarat împotriva Eurobank. Astfel, aceste decizii și rezoluții ale guvernelor regionale (care reprezintă cca. 93-94% din populația Greciei) au fost transmise către Parlamentul din Grecia pentru a informa toate partidele politice asupra situației împrumutaților în franci elvețieni. Găsiți mai multe informații aici: https://www.youtube.com/watch?v=SajdOS-5dEM

B) Organizăm întâlniri de informare în numeroase orașe din Grecia.

C) Am creat o petiție în AVAAZ (http://bit.ly/2FWyxcR)”

 

ENGLISH:

„Firstly, I would like to congratulate you on the work you are doing.

Allow me to briefly outline the work of our association, SYDANEF.

The Panhellenic Association of Swiss-Franc Borrowers was founded in 2014. Among other things, its objectives are:

A) To support and inform borrowers-consumers and

B) To achieve legal vindication by seeking to be allowed to repay these loans at the exchange rate in effect at the time the loan was disbursed.

To achieve these objectives, the spearheading SYDANEF, along with other consumer organizations, filed four collective lawsuits (one for each bank) against Eurobank, Alpha Bank, National Bank of Greece and Bank of Piraeus.

As you may already be aware, the claim against Eurobank was heard before the First Instance courts in November 2015. Thousands of claimants were part of this collective litigation. The first-instance ruling was handed down on 24/5/2016 (known as the “334/2016 decision”), which fully vindicates the borrowers, as it orders:

A) the recalculation of loans based on the exchange rate in effect on the date of loan disbursement, and

B) its retroactive enforcement.

Nevertheless, Eurobank appealed the decision. The collective lawsuit was heard at the Appeals level on 28/9/2017 and included an increased number of claimants-participants.

I should note that due to the number of participants, the existing decision (334/2016) and the fact that approximately 60,000-70,000 loan agreements have been signed in Greece (these agreements involve 200,000-250,000 borrowers, as the banks requested further guarantees for each loan so that each one carried additional co-borrowers and guarantors), the news media and legal experts have described the hearing of 28/9/2017 as the “mother of all legal battles”.

As regards the collective claims against the other three banks, these were heard at first-instance level in November 2016 after the banks requested a postponement. 3 weeks ago, we have been informed that the first-instance rulings for the collective lawsuits against National Bank of Greece and Alpha Bank vindicate the borrowers.

Both the decisions (799/2017 for National Bank of Greece and 800/2017 for Alpha Bank) order that:

a) These are loans with a foreign currency value clause, and not loans of the same currency,

b) CHF Loan Agreements are not simple loan contracts but complex financial products,

c) The courts accept that these loans were swapped, since what the borrowers received was the product of “converting” the loan from CHF to EUR.

d) consumers have no specialized knowledge of investment portfolio products,

e) also, the employees of the bank were not specifically certified according to article 4 of Law 2836/2000, as replaced by article 49 of Law 3371/2005 and article 16 of Law 3606/2007, in order to provide such products

f) Finally, consumers have never been adequately, clearly and completely informed of the risks arising from this kind of loans.

We are expecting a decision against the Bank of Piraeus any day now.

In endeavoring to bolster these collective claims, our association has expanded its actions to other areas. Some of these include:

A) After a particularly time-consuming and complicated procedure, we managed through our intervention to acquire decisions and resolutions from Greece’s major municipal and regional government bodies. With these decisions-resolutions, the municipalities and regions ask the State to adopt the enacting terms of the court decision issued against Eurobank (334/2016) and to pass them into law. These decisions-resolutions (which represent 93-94% of the Greek population) have been submitted to the Greek Parliament to inform all of the country’s political parties. You can watch the concise video in this link: https://www.youtube.com/watch?v=SajdOS-5dEM

B) We are conducting informational meetings in various cities around Greece.

C) We created a petition in AVAAZ. You can find petition’s link here: http://bit.ly/2FWyxcR

(Pantelis Antoniadis, președinte și co-fondator SYDANEF Grecia)

Îi mulțumim pe această cale dlui. Antoniadis pentru că ne-a pus la punct cu situația împrumutaților în franci elvețieni din Grecia.

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci