JUDECATORIA PETROSANI – INGHETARE A CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR CHF-LEU

Admite acţiunea precizată introdusă de reclamanta ANPC-Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest-Timiş pentru Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara, cu sediul în Deva str. Mihai Viteazu, nr.3, judeţul Hunedoara împotriva paratei S.C. Volksbank România S.A., cu sediul în Bucureşti, sos. Şoseaua Pipera, nr.42, etajele 3-8 si 10, sectorul 2 şi in contradictoriu cu pârâţii R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. şi în parte cererile reconvenţionale formulate de pârâţii reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. împotriva paratei S.C. Volksbank România S.A,şi în consecinţă:

Constată existenţa următoarelor clauze abuzive în convenţia de credit nr. 0091258/23.03.2007 încheiată între pârâta S.C. Volksbank România S.A şi pârâţii reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. şi în convenţia de credit nr. 0093278/28.03.2007 încheiată între pârâta S.C. Volksbank România S.A şi pârâţii reclamanţi reconvenţionali B.I. si B.L.:

  • clauza prevăzută la pct.5 lit.a) din Condiţiile speciale ale convenţiei, referitoare la comisionul de risc;
  • clauza prevăzută la pct.3.5. din Condiţiile generale ale convenţiei referitoare la comisionul de risc.

Constată abuzivă clauza prevăzută la art. 3 pct. 5.1. lit. b), referitoare la comisionul de administrare credit din actul adiţional nr. 1/20.08.2010 la convenţia de credit 0091258/23.03.2007 încheiată între pârâta S.C. Volksbank România S.A şi pârâţii reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. şi din actul adiţional nr. 1/23.08.2010 la convenţia de credit nr. 0093278/28.03.2007 încheiată între pârâta S.C. Volksbank România S.A si pârâţii reclamanţi reconvenţionali B.I. si B.L..

In baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, aplică pârâtei S.C. Volksbank România S.A o amendă contravenţională în cuantum de 1.000,00 lei.

Obligă pârâta S.C. Volksbank Romania S.A sa modifice contractele de credit si actele adiţionale susmenţionate, in sensul de a înlătura clauzele constatate ca fiind abuzive.

Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al pârâţilor reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. pentru cererea privind restituirea sumelor achitate de aceştia cu titlu de comision de risc şi comision de administrare pe perioada martie 2007-februarie 2012, invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Obligă pârâta S.C. Volksbank România S.A să plătească pârâţilor reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. sumele achitate de aceştia cu titlu de comision de risc pe perioada 20.04.2007-20.07.2010 precum şi sumele achitate de aceştia cu titlu de comision de administrare, începând cu data de 20.08.2010 si pana la data încetării reţinerii acestui comision.

Obligă pârâta S.C. Volksbank Romania S.A să plătească pârâţilor reclamanţi reconvenţionali B.I. si B.L. sumele achitate de aceştia cu titlu de comision de risc pe perioada 23.04.2007-22.07.2010 precum şi sumele achitate de aceştia cu titlu de comision de administrare, începând cu data de 23.08.2010 şi până la data încetării reţinerii acestui comision.

Obligă pârâta S.C. Volksbank România S.A să plătească pârâţilor reclamanţi R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. dobânda legala aferentă sumelor reţinute cu titlu de comision de risc şi comision de administrare, ce va fi calculată începând cu data plăţii fiecărei sume şi până la data plăţii integrale a tuturor sumelor datorate.

Obligă pârâta SC Volksbank România SA ca în termen de 30 de zile de la rămânerea definită a prezentei sentinţe să pună la dispoziţia pârâţilor reclamanţi reconvenţionali R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. un proiect de act adiţional şi să emită un nou grafic de rambursare a creditului, care să fie conform cu cele dispuse prin prezenta hotărâre.

Anulează ca netimbrat capătul cererilor reconvenţionale privitor la obligarea pârâtei S.C. Volksbank România S.A. la plata de daune materiale în sumă de 2000 CHF.

Respinge în rest cererile reconvenţionale.

Admite acţiunea civilă conexată introdusă de reclamanţii R.M. şi R.A., ambii cu domiciliul in, Judeţ Hunedoara, B.I. si B.L. ambii cu domiciliul In Judeţ Hunedoara împotriva pârâtei S.C. Volksbank România S.A., cu sediul In Bucureşti, sos. Şoseaua Pipera, nr.42, etajele 3-8 si 10, sectorul 2 , şi în consecinţă:

Constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută la pct.4.3 din Condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0091258/23.03.2007 încheiată între pârâtă şi reclamanţii R.M. şi R.A. şi din Condiţiile generale ale convenţiei de credit nr. 0093278/28.03.2007 încheiată între pârâtă şi reclamanţii B.I. si B.L., privind suportarea de către împrumutat a diferenţelor de curs valutar CHF-leu pentru efectuarea plăţilor în temeiul convenţiei de credit nr. 0093278/28.03.2007 la valoarea de la data încheierii convenţiei, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii convenţiei pe întreaga perioadă de valabilitate a convenţiei.

Desfiinţează clauza contractuală menţionată mai sus.

Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu pentru efectuarea plăţilor în temeiul celor două convenţii de credit susmenţionate la valoarea de la data încheierii convenţiilor, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii convenţiilor, pe întreaga perioadă de valabilitate a convenţiilor.

Respinge capătul de acţiune referitor la denominarea plăţilor în moneda naţională.

Obligă pârâta SC Volksbank Romania SA să plătească reclamanţilor R.M. şi R.A. si B.I. si B.L. suma de 1400,00 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care 1000,00 lei către reclamanţii R.M. şi R.A. şi 400,00 lei către reclamanţii B.I. si B.L..

Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Petroşani în cazul exercitării acestei căi de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 3.07.2015.

Document: Hotarâre  2109/2015  03.07.2015

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci