Contract de credit Bancpost, SCUTIT DE DOBÂNZI de Judecătoria Sectorului 2

LUPAȘCU ȘI ASOCIAȚII a obținut în premieră o soluție prin care sunt eliminate costurile contractului de împrumut. Consumatorii vor plăti restul creditului fără a mai datora dobânzi și, în plus, Bancpost trebuie să le restituie sumele încasate nedatorat cu dobândă. Sentința nu este definitivă.

Dosarul: 43621/300/2012

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanţii Moise Daniel şi Moise Oana în contradictoriu cu pârâta BANCPOST SA. Anulează ca abuzive clauzele cuprinse în art. 4.5, art. 4.10, lit. a) şi b) din Contractul de credit nr. HL12140 din 01.06.2007 intervenit între părţi. Constată contractul scutit de dobânzi. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor de bani încasate de către pârâtă în temeiul clauzelor abuzive anulate, după cum urmează: – 8.477,82 CHF şi a dobânzii legale aferente de 4.251,81 lei, stabilite conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, reprezentând sumele încasate în temeiul art. 4.5 din Contract; – 385 CHF şi a dobânzii legale aferente de 355,71 lei, stabilite conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, reprezentând sumele încasate în temeiul art. 4.10, lit. a) din Contract; – 2.111,43 CHF şi a dobânzii legale aferente de 1.336,38 lei, stabilite conform raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, reprezentând sumele încasate în temeiul art. 4.10, lit. b) din Contract; Obligă pârâta la plata în continuare a dobânzii legale aferente sumelor datorate, până la restituirea integrală a acestora. Restituirea se va face la cursul BNR din ziua plăţii. Respinge capătului de cerere privind acordarea daunelor morale, ca neîntemeiat. Obligă pârâta la plata sumei de 4.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.10.2015.
Document: Hotarâre  9914/2015  06.10.2015

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci