ERGA OMNES: ANPC și Parakletos câștigă pe fond împotriva Bancpost. Instanța constată caracterul abuziv al clauzei de dobândă modificabilă în funcție de indicele intern al băncii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Asociația Parakletos au chemat Bancpost în judecată pentru ca instanța  să dispună eliminarea din toate contractele tip a clauzei de dobândă modificabilă în funcție de indicele intern al băncii.

Astfel, prin hotărârea pronunțată de către Tribunalul București, instanța de judecată a obligat banca să elimine clauza care permite instituției de credit să modifice dobânda în funcție de un indice stipulat în contract, total netransparent și modificabil unilateral de către bancă. Practic, consumatorul nu are posibilitatea să prevadă nivelul ratei dobânzii, întrucât banca și-a acordat un rol discreționar de a modifica rata dobânzii. Această clauză este cuprinsă în contractele de credit ipotecar încheiate în franci elvețieni, banca fiind obligată să modifice toate contractele de acest tip aflate în curs de derulare.

Hotărârea nu este definitivă, banca având posibilitatea de a declara apel.

  • Iată clauzele atacate de ANPC și Parakletos:

Art. 4.1 „Pentru perioada cuprinsa intre data primei   trageri din contul de credit si 12 luni rata dobanzii este fixa. Dupa aceasta   perioada dobanda curenta se calculeaza in functie de Indicele de referinta   stabilit de Banca pentru creditele ipotecare acordate in CHF. Indicele de   referinta al bancii pentru creditul ipotecar se stabileste in functie de   costul surselor de finantare si evolutia dobanzii la creditele ipotecare de   pe piata bancara din Romania, se publica in presa si se afiseaza la sediile   unitatilor teritoriale ale Bancii.”

Art. 4.2 „ La data semnarii contractului dobanda   curenta este de 5.35%. Nivelul dobanzii variabile este egal cu Indicele de referinta al bancii   pentru creditul ipotecar acordat in CHF plus marja 0 puncte procentuale.” 

Art. 4.3 „pe parcursul derularii   creditului, cu exceptia perioadei mentionate la art. 4.1 nivelul dobanzii   curente se poate schimba in functie de   evolutia Indicelui de referinta stanbilit de Banca”

Art. 4.6 :In cazul in care, in urma modificarii nivelului   dobanzii de catre banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul   angajat si dobanzile si comisionul de administrare aferent in termen de cel   mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca Imprumutatul a   acceptat noul nivel al dobanzii.”    

„Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0619990/1295 din 19.02.2014, clauze cuprinse în contractul de credit ipotecar nr. HL13794/09.08.2007:

– clauza de la pct. 4.1 privind revizuirea dobânzii după primele 12 luni în sensul că „După această perioadă dobânda curentă se calculează în funcție de Indicele de referință stabilit de Bancă pentru creditele ipotecare acordate în CHF. Indicele de referință al Băncii pentru creditul ipotecar se stabilește în funcție de costul surselor de finanțare și evoluția dobânzii la creditele ipotecare de pe piața bancară din România”;

– clauza de la pct. 4.3 conform căreia „Pe parcursul derulării creditului, cu excepția perioadei menționate la art. 4.1., nivelul dobânzii curente se poate schimba în funcție de evoluția Indicelui de referință stabilit de Bancă”;

– clauza de la pct. 4.6 conform căreia „În cazul în care urmare a comunicării noului nivel al dobânzii de către Bancă, Împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat, comisionul de administrare și dobânzile aferente în termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoștință, se consideră că Împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii”.

Menţine procesul verbal nr. 0619990/1295/19.02.2014 în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus. Aplică pârâtei Bancpost SA sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 200 lei. Obligă pârâta Bancpost SA să modifice toate contractele de credit ipotecar în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de acelaşi tip, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. Respinge capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienţii operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive, pentru lipsa calității procesuale active.”

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci