Instanța a anulat definitiv comisionul de risc și dobânda. Proces împotriva Volksbank a avocatei Smaranda Bara

Avocata Smaranda Bara a avut dublă calitate în procesul ei și al soțului împotriva Volksbank pentru anularea unor clauze abuzive dintr-un contract de credit în franci elvețieni. Noutatea este că, pe lângă comisionul de risc, instanța a anulat definitiv și dobânda!

In cazul acestui proces instanta a hotarat:

Respinge excepţia lipsei de obiect în ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de a se constata caracterul abuziv al clauzei de la punctele 3.a din convenţie, precum şi excepţia lipsei de interes a reclamanţilor de a contesta prevederile Actelor adiţionale 1 şi 2.

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii: BSS, CNP … şi BS, CNP …, ambii cu domiciliul procesual ales în mun. Cluj-Napoca, …, jud. Cluj în contradictoriu cu pârâţii: …. – cu sediul în Bucureşti, …., înregistrata la ORC sub nr. …., având CUI …. şi …. – Sucursala Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, …., jud. Cluj, înregistrata la ORC sub nr. …., având CUI …., şi în consecinţă:

Constată nulitatea absolută a clauzelor contractuale incluse în Convenţia de credit nr. …. din data de 24.01.2008, respectiv art. 3 lit. a, art. 5 lit. a, art. 8.1, art. 10 precum şi a clauzelor contractuale incluse în actul adiţional nr. .. si … la convenţia de credit din data de 23.12.2010, respectiv pct 3, pct 5.1;

Obligă pârâta la eliminarea acestor clauze contract.

Constată că până la data formulării acţiunii reclamanţii au achitat suma de 9223 CHF, reprezentând comision de risc, în baza unei clauze lovite de nulitate absolută.

Constată că până la data formulării acţiunii reclamanţii au achitat suma de 3699,52 CHF, reprezentând comision de risc transformat în comision de administrare, în baza unei clauze lovite de nulitate absolută.

Dispune restituirea de către pârâtă în favoarea reclamanţilor a sumei de 9223 CHF, precum şi a sumei de 3699,52 CHF achitate până la data introducerii acţiunii şi în continuare până la plata efectivă a acesteia.”

Sursa: clujust.ro

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci