Judecătoria Sector 5 adaptează pentru viitor contractul de credit în CHF, în sensul împărțirii diferențelor de curs valutar, în mod egal, între bancă și împrumutat

Soluția a fost pronunțată de către Judecătoria Sector 5 București, în dosarul nr. 11945/302/2016 având ca obiect contestația băncii Banca Românească la notificarea de dare în plată depusă de către împrumutat, în conformitate cu dispozițiile Legii 77/2016.

Iată dispozitivul hotărârii:

Admite în parte contestaţia. Constată că cererea de dare în plată formulată de intimaţi prin notificarea comunicată contestatoarei la data de 27.05.2016 nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate pentru a stinge, prin darea în plată a imobilului ipotecat, obligaţiile asumate prin contractul de credit nr. 86073587/25.10.2007. Dispune adaptarea pentru viitor a contractul de credit nr. nr. 86073587/25.10.2007, în sensul că toate sumele datorate de intimaţi în temeiul convenţiei de credit şi devenite exigibile ulterior datei de 27.05.2016 se vor calcula la o valoare CHF egală cu jumătate din diferenţa dintre cursul CHF de la momentul plăţii şi valoarea CHF de la momentul contractării, la care se va adăuga valoarea CHF de la momentul contractării.

Hotărârea pronunțată de Judecătoria Sector 5 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Sursa: indrumari-juridice.eu

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci