Judecătorul aplică impreviziunea și dispune adaptarea contractului de credit în franci elvețieni, pentru viitor, la cursul valabil la momentul acordării împrumutului

Soluția a fost pronunțată de către Judecătoria Sector 5 București, în dosarul nr. 17830/302/2016 având ca obiect contestația băncii Credit Europe la notificarea de dare în plată depusă de către împrumutat, în conformitate cu dispozițiile Legii 77/2016.

Iată dispozitivul:

„Admite, în parte, contestaţia. Adaptează pentru viitor contractul de facilitate de credit şi de garanţie nr. 105353 din data de 07.08.2008, astfel cum acesta a fost modificat prin actele adiţionale nr. 1/17.08.2011 şi nr. 2/20.08.2012, în sensul că toate sumele datorate de intimaţi, potrivit graficelor de rambursare agreate, se vor calcula la valoarea CHF din momentul încheierii contractului.

Hotărârea pronunțată de către Judecătoria Sector 5 București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci