Lista celor 100 (una suta!) de sentinte de inghetare a cursului CHF – LEU. 22 sunt definitive.

Va prezentam lista actualizata a sentintelor de inghetare a cursului CHF-LEU, fara a avea pretentia ca este o lista completa. Conform statisticii noastre, s-a atins pragul de 100 de sentinte favorabile debitorilor.

Statistica pe banci:

Definitive, 22:
Bancpost- 6 sentințe definitive
Piraeus Bank- 5 sentințe definitive
OTP Bank- 4 sentințe definitive
Credit Europe Bank- 3 sentințe definitive
Raiffeisen- 2 sentințe definitive
Banca Româneasca- 1 sentință definitivă
Volksbank- 1 sentință definitivă

Apel, urmează recurs:
OTP- 1

Fond, 77:
Bancpost- 17
OTP- 16
Volksbank- 12
Piraeus Bank- 12
Raiffeisen- 9
Credit Europe Bank- 5
Banca Româneasca- 5
Millenium- 1

SENTINTE DEFINITIVE. Va prezentam numarul de dosar, link catre acesta si solutia pe scurt.

22. Tribunalul București, impotriva Volksbank
Dosar 17368/300/2015
Din 08.06.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000348527&id_inst=3

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul paratei. Admite apelul reclamantilor Schimba in parte sentinta civila apelata in sensul că: Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar-art 4.3 teza finala din conditiile generale. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/leu la cel din momentul semnarii contractului, curs valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate. Definitivă Pronuntata in sedinta publica azi 8 iunie 2016
Document: Hotarâre    08.06.2016

21. Curtea de Apel Cluj, impotriva OTP
Dosar 526/1285/2015
Din 08.06.2016
http://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000048501&id_inst=33

Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de reclamantul DZLA împotriva sentinţei civile nr. 3336/3.12.2015 pronunţată de Tribunalul specializat Cluj în dos.nr. 526/1285/2015 pe care o schimbă în parte în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzute în art. 12.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr. C 2204/2000/5591 din 29.10.2007 cu consecinţa stabilizării cursului de schimb valutar CHF-LEU, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat, la cursul valabil la momentul semnării contractului de credit, respectiv 1,9924 LEI/1 CHF. Obligă pârâtele să plătească reclamantei suma de 3720 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Menţine de restul dispoziţiilor. Respinge apelul declarat de pârâtul OTP BR SA în nume propriu şi ca reprezentant al OTP FS BV împotriva sentinţei civile nr. 3336/3.12.2015 pronunţată de Tribunalul specializat Cluj în dos.nr. 526/1285/2015. Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 3600 Ron cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.. Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 8.06.2016.
Document: Hotarâre  590/2016  08.06.2016

20. Tribunalul Gorj, impotriva OTP
Dosar 8335/318/2015
Din 31.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000178811&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.236/2016 Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă. Admite apelul declarat de apelantul reclamant. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 9.4 din contractul de credit. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă apelanta pârâtă la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotarâre  236/2016  31.05.2016

19. Tribunalul Gorj, impotriva Raiffeisen
Dosar 7139/318/2015
Din 31.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000177527&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.235/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzeor contractuale privind comisionul de procesare şi al clauzei prevăzută la art. 5 din contractul de credit(suportarea de către debitor a diferenţei de curs valutar). Anulează formrle de executare declanşate pentru urmărirea sumelor de bani datorate cu acest titlu şi obligă intimata să restituie apelantului sumele de bani reprezentând comision de procesare şi diferenţa de schimb valutar plătită în plus de către apelant faţă de valoarea cursului valutar de la momentul încheierii contractului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotarâre  235/2016  31.05.2016

18. Tribunalul Constanta, impotriva OTP Bank
Dosar 41112/212/2014
Din 27.05.2016
http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000304050&id_inst=118

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.
Document: Hotarâre  912/2016  27.05.2016

17. Tribunalul Gorj, impotriva OTP Bank
Dosar 1329/318/2015
Din 24.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171210&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.234/24.05.2016 – Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 9 din contractul de credit privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului de la data încheierii contractului şi până la pronunţarea prezentei hotărâri. . Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.2 din contractul de credit referitoare la posibilitatea băncii de a modifica unilateral dobânda, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasate ca diferenţă dintre sumele percepute cu titlu de dobândă şi sumele ce reprezintă dobânda corespunzătoare nivelului indicelui de referinţă indicat de către bancă. Obligă intimatele pârâte la plata către apelantul reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotarâre  234/2016  24.05.2016

16. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 9330/318/2014*
Din 24.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168697&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.233/24.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.1 din contractul de credit privind marja variabilă a băncii, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de dobândă majorată prin modificarea valorii marjei băncii, începând cu data de 22.05.2009 până la data prezentei hotărâri, cu dobânda aferentă până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.9.12 din contract. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contractul de credit privind plata ratelor la valuta prevăzută în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotarâre  233/2016  24.05.2016.

15. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1478/318/2015
Din 18.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171379&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec. 220/18.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Admite apelul pârâtelor. Schimbă sentinţa în sensul că , Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.13, 8.4, 8.5, 9.4, 11.2, din Contract. Menţine caracterul abuziv pentru clauzele de la pct. 4.5, 4.10 lit.a, 9.3. Menţine restituirea comisionului de acordare, pct.4.10 lit.a, către reclamanţi, sumă ce se va actualiza de la data plăţii ei către bancă , până la data plăţii efective efectuată de bancă cătere aceştia. Respinge cererea reclamanţilor pentru constatarea caracterului abuziv al uzmătoarelor clauze contractuale : 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10 lit. b, d, e, 8.3, 11.1, 9.1, 8.6 al.4 şi 5, 8.7 al.4, 8.8.1 lit. a şi b. Admite cererea privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind efectuarea plăţilor în moneda creditului, respectiv clauza 5.1 din contract şi dispune eliminarea acesteia. Dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Menţine obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi. Obligă apelanta pârâtă SC BANC POST SA la plata cheltuielilor de judecată către apelanta reclamantă Jega Ramona Cristina în sumă de 1000 lei, onorariu avocat. Ia act că apelanta pârâtă nu a solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă
Document: Hotarâre  220/2016  18.05.2016

14. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1618/263/2015
Din 20.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec. 159/20.04.2016 – respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune raportat la teoria impreviziunii invocată de apelant. respinge cererea pentru expertiză şi interogatoriu. admite apelul pârâtei. schimbă sentinţa în sensulş că înlătură caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare – pct. 4.11 şi o menţine în contract. respinge capătul de cerere cu privire la restituirea sumelor percepute cu acest titlu de către pârâtă. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. compensează chletuielile de judecată în apel, în baza art. 453 alin. 2, admiţând parţial cheltuielile pentru apelantă în baza art. 451 alin. 2 CPC , pentru suma de 2000 lei. definitivă.
Document: Hotarâre  159/2016  20.04.2016

13. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 2752/318/2015
Din 11.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000172773&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 149/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.4.11 lit.a şi art.5.11 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHE-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus precum şi comisionul de acordare. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  149/2016  11.04.2016

12. Tribunalul Gorj, impotriva Banca Româneasca
Dosar 16436/318/2014*
Din 11.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168506&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 146/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei prev. la art. 9 pct.1 din contact. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de acesta. Menţine dipoziţiile sentinţei privind respingerea capătului de cerere privind caracterul abuziv al clauzei privind dobânda. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  146/2016  11.04.2016

11. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen
Dosar 57951/299/2014
Din 06.04.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000486782&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.
Document: Hotarâre  1165/2016  06.04.2016

10. Tribunalul București, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 4201/303/2014
Din 06.04.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000199025&id_inst=3

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de parate. Admite apelul declarat de reclamanti. Schimba in parte sentinta apelată, astfel: Respinge ca neintemeiată exceptia lipsei de interes a petentului privind daclararea caracterului abuziv al clauzei de la art 5.2 din contract. Constata caracterul abuziv si al urmatoarelor clauze cuprinse in contractul de facilitati de credit si de garantie nr 102437/18.01.2008 incheiat de părti: art 4.2; art 4.4, art 5.2, art 6.1.3, art 8.9, art 8.14, art 8.15 si 8.1 din Conditiile generale; art 8.3 din Conditiile generale, art 9.2 din Conditiile generale. Dispune înghetarea cursului de schimb valutar lei-CGF la valoarea avuta la data incheierii contractului, respectiv 2,2887 lei si obliga paratele să restituie sumele incasate peste nivelul cursului de schimb leu-CHF de la data încheierii contractului. Mentine dispozitiile privind constatarea nulitatii absolute a clauzei 5.1 lit b si a obligării la restituirea comisionului de acordare si a dobanzii legale, pe cea privind anularea ca netimbrata a cererii privind reechilibrarea contractului si admiterea exceptiei lipsei de interes pentru clauza de la art 5.1 lit c) din contract. Înlătura dispozitiile privind obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata catre parate. Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  1161/2016  06.04.2016

9. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 2224/318/2014*
Din 15.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000170365&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.74/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare şi comision rambursare anticipată precum şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia,urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016.
Document: Hotarâre  74/2016  15.02.2016

8. Tribunalul Bucuresti, impotriva Bancpost
Dosar 42121/300/2014
Din 10.02.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000329576&id_inst=3
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite actiunea. Constata caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare si al clauzei de risc valutar si nulitatea acestora. Obliga paratele să restituie reclamantilor sumele incasate cu titlu de comision de administrare. Obliga paratele sa achite reclamantilor dobanda aferenta sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, de la data incasarii acestora si pana la data restituirii. Dispune stabilizarea ( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care să fie stabilit pe toata perioada derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor Mentine dispozitiile referitoare la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  432/2016  10.02.2016

7. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 15883/318/2014
Din 01.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167260&id_inst=95
Solutia pe scurt: Decizia nr.50/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 8.4. din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare acreditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotarâre  50/2016  01.02.2016

6. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1620/318/2015
Din 01.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171541&id_inst=95
Solutia pe scurt: Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotarâre  41/2016  01.02.2016

5. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 16864/318/2014
Din 14.12.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000169812&id_inst=95
Solutia pe scurt: Decizia nr. 528 din 14.12.2015 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 1.3 lit. a din contract şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma percepută cu titlu de comision de acordare. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului, pe întrega perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Respinge celelalte capete de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2015.
Document: Hotarâre  528/2015  14.12.2015

4. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 2221/303/2014
Din 09.12.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000196842&id_inst=3
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata, in sensul că admite actiunea, astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a următooarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifica art 5.1 lit k din actul aditional nr. 2/2011 – art II din actul aditional nr. 3/2012 prin care se modifica art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare si reesalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, comision de reesalonare credit, la care se adauga dobanzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data platii efective. Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract si eliminarea sa. Dispune stabilizarea( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a platilor. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  2805/2015  09.12.2015

3. Tribunalul Vilcea, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 7305/288/2014
Din 27.10.2015
http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000107925&id_inst=90
Solutia pe scurt: decizie/27 octombrie 2015 Admite apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acestuia. Stabilizează(îngheaţă) cursul de schimb CHF-LEU la momentul semnării contractului pentru toată perioada de derulare a contractului şi denominează plăţile în moneda naţională. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzei constatată abuzivă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă intimata la 2000 lei cheltuieli de judecată către apelant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 octombrie 2015
Document: Hotarâre  787/2015  27.10.2015

2. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 3680/318/2014
Din 09.09.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000151466&id_inst=95
Solutia pe scurt: dec.315 din 9.09.2015 – admite apelurile.schimbă sentinţa în sensul că, constată caracterul abuziv al clauzelor prev,. la art. 8.1 din contract şi dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev. la art. 3.2, 3.4, 5, 8.4, 8.5. obligă pârâtele să plătească reclamantului dobânda legală aferentă comisionului de acordare de la data încasării acestuia în loc de data introducerii acţiunii. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. obligă apelantele pârâte la 500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. definitivă.
Document: Hotarâre  315/2015  09.09.2015

1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 7202/318/2014
Din 18.05.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155111&id_inst=95
Solutia pe scurt: dec.209/18.05.2015 – respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă. admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi. schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a caluzei prevăzută la art. 6.3 din contractul de credit. dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. definitivă.
Document: Hotarâre  209/2015  18.05.2015

APEL, URMEAZĂ RECURS LA ICCJ:

1. Tribunalul Bucuresti, impotriva OTP
Dosarul 11552/3/2015
Din 06.06.2016
http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000635243&id_inst=2

SENTINTE PE FOND:

77. Judecătoria Sibiu, impotriva OTP
Dosarul 6294/306/2015
Din 13.05.2016
http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000145533&id_inst=306

76. Tribunalul București, impotriva Banca Româneasca
Dosarul 46518/3/2015
Din 04.05.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000678219&id_inst=3

75. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 5961/3/2016
Din 04.05.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000687419&id_inst=3

74. Judecătoria Sibiu, impotriva OTP
Dosarul 3271/306/2015
Din 29.04.2016
http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000142375&id_inst=306

73. Judecătoria Buzău, impotriva Banca Românească
Dosarul 11992/200/2015
Din 28.04.2016
http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000183248&id_inst=200

72. Judecătoria Sector 5 București, impotriva Raiffeisen
Dosarul 19348/302/2015
Din 22.04.2016
http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000265024&id_inst=302

71. Tribunalul Buzău, impotriva Credit Europe Bank
Dosarul 3797/200/2015
Din 21.04.2016
http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000174870&id_inst=114

70. Judecătoria Bistrița, impotriva Bancpost
Dosarul 1786/190/2015
Din 21.04.2016
http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000116266&id_inst=190

69. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 44952/3/2015
Din 14.04.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000676325&id_inst=3

68. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, impotriva Bancpost
Dosarul 48/268/2016
Din 14.04.2016
http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000030913&id_inst=268

67. Judecătoria Botoșani, impotriva Raiffeisen
Dosarul 4537/193/2015
Din 12.04.2016
http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000166760&id_inst=193

66. Judecătoria Craiova, impotriva Volksbank (BT)
Dosarul 8991/215/2015
http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000312027&id_inst=215
Din 07.04.2016

65. Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank
Dosarul 5282/95/2015
Din 28.03.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000135722&id_inst=95

64. Tribunalul Gorj, impotriva Credit Europe Bank
Dosarul 594/95/2016
Din 22.03.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000139691&id_inst=95

63. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 382/3/2016
Din 17.03.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000680316&id_inst=3

62. Judecătoria Buzău, impotriva Banca Româneasca
Dosarul 13578/200/2015
Din 11.03.2016
http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000184900&id_inst=200

61. Judecatoria Botosani, impotriva Bancpost
Dosarul 9098/193/2015
Din 23.02.2016
http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000181034&id_inst=193

60. Tribunalul București, impotriva Volksbank
Dosarul 28590/3/2015
Din 18.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000656240&id_inst=3

59. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37975/3/2015
Din 17.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667842&id_inst=3

58. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37480/3/2015
Din 17.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667224&id_inst=3

57. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37469/3/2015
Din 17.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667213&id_inst=3

56. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)
Dosarul 37274/3/2015
Din 17.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000666960&id_inst=3

55. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen
Dosarul 24978/3/2015
Din 17.02.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651775&id_inst=3

54. Judecatoria Buzău, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 15548/200/2015
Din 12.02.2016
http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000186948&id_inst=200

53. Judecătoria Motru, impotriva Bancpost
Dosarul 2571/263/2015
Din 11.02.2016
http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000039615&id_inst=263

52. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 13849/3/2015
Din 02.02.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637963&id_inst=3

51. Judecatoria Călărași, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 342/116/2015
Din 01.02.2016
http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11600000000035114&id_inst=202

50. Judecatoria Cluj Napoca, impotriva OTP
Dosarul 27146/211/2014
Din 28.01.2016
http://portal.just.ro/211/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000266132&id_inst=211

49. Judecatoria Drobeta Turnu Severin, impotriva Volksbank
Dosarul 5726/225/2015
Din 26.01.2016
http://portal.just.ro/225/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22500000000137371&id_inst=225

48. Tribunalul Cluj, împotriva Banca Româneasca
Dosarul 330/1285/2015
Din 25.01.2016
http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000048228&id_inst=1285

47. Judecatoria Bacau, impotriva Bancpost
Dosarul 16737/180/2014
Din 22.12.2015
http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

46. Judecatoria Turda, impotriva Bancpost
Dosarul 2565/328/2015
Din 21.12.2015
http://portal.just.ro/328/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32800000000068850&id_inst=328

45. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Credit Europe Bank
Dosarul 5931/318/2014*
Din 18.12.2015
http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000182850&id_inst=318

44. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Volksbank
Dosarul 1332/318/2015
Din 18.12.2015
http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171213&id_inst=318

43. Judecatoria Focsani, impotriva Bancpost
Dosarul 7308/231/2015
Din 17.12.2015
http://portal.just.ro/231/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23100000000143587&id_inst=231

42. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Millenium
Dosarul 85348/299/2015
Din 17.12.2015
http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000582431&id_inst=299

41. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, împotriva OTP
Dosarul 2209/268/2015
Din 14.12.2015
http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000029881&id_inst=268

40. Judecătoria Carei, împotriva Bancpost
Dosarul 958/218/2015
Din 02.12.2015
http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032880&id_inst=218

39. Judecatoria Miercurea Ciuc, impotriva Bancpost
Dosarul 1889/258/2015
Din 25.11.2015
http://portal.just.ro/258/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000051090&id_inst=258

38. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen
Dosarul 16321/215/2015/a1
Din 23.11.2015
http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000343332&id_inst=215

37. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24910/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651699&id_inst=3

36. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24908/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651697&id_inst=3

35. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24906/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651695&id_inst=3

34. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24894/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651683&id_inst=3

33. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24862/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651651&id_inst=3

32. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24859/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651648&id_inst=3

31. Tribunalul București, impotriva OTP
Dosarul 24857/3/2015
Din 20.11.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651646&id_inst=3

30. Judecătoria Constanta, impotriva Bancpost
Dosarul 9212/212/2015
Din 18.11.2015
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000317904&id_inst=212

29. Judecătoria Constanta, impotriva OTP
Dosarul 41112/212/2014
Din 11.11.2015
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000304050&id_inst=212

28. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Raiffeisen
Dosarul 36061/299/2014
Din 10.11.2015
http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000464461&id_inst=299

27. Judecătoria Bacău, împotriva Bancpost
Dosarul 16737/180/2014
Din 06.11.2015
http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

26. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost
Dosarul 23414/212/2014
Din 04.11.2015
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285594&id_inst=212

25. Tribunalul București, impotriva Volksbank
Dosarul 19590/3/2015
Din 29.10.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000645172&id_inst=3

24. Tribunalul Cluj, împotriva Credit Europe Bank
Dosarul 121/1285/2015
Din 27.10.2015
http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000047878&id_inst=1285

23. Judecatoria Sector 2 Bucuresti, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 18113/300/2015
Din 21.10.2015
http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000349280&id_inst=300

22. Judecatoria Motru, impotriva Bancpost
Dosarul 1618/263/2015
Din 15.10.2015
http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=263

21. Judecatoria Buzău, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 29962/200/2014
Din 12.10.2015
http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000170717&id_inst=200

20. Tribunalul București, împotriva OTP
Dosarul 11309/3/2015
Din 07.10.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634954&id_inst=3

19. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 13315/3/2015
Din 07.10.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637276&id_inst=3

18. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 13274/3/2015
Din 07.10.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637234&id_inst=3

17. Judecatoria Carei, impotriva Volksbank
Dosarul 647/218/2015
Din 06.10.2015
http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032562&id_inst=218

16. Judecatoria Craiova, impotriva OTP
Dosarul 2373/215/2015
Din 02.10.2015
http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000305070&id_inst=215

15. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank
Dosarul 11307/3/2015
Din 01.10.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634952&id_inst=3

14. Judecatoria Iași, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 33401/245/2014
Din 09.07.2015
http://portal.just.ro/245/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000321668&id_inst=245

13. Judecatoria Petroșani, împotriva Volksbank
Dosarul 3193/278/2014
http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000085063&id_inst=278
Din 03.07.2015

12. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Bancpost
Dosarul 1408/318/2015
Din 03.07.2015
http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171299&id_inst=318

11. Tribunalul Bucuresti, impotriva OTP
Dosarul 11552/3/2015
Din 01.07.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000635243&id_inst=3

10. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost
Dosarul 23018/212/2014
Din 29.06.2015
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285176&id_inst=212

9. Judecatoria Brașov, impotriva Raiffeisen
Dosarul 32450/197/2014
Din 23.06.2015
http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000250279&id_inst=197

8. Judecatoria Brașov, impotriva Bancpost
Dosarul 26084/197/2014
Din 23.06.2015
http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000243693&id_inst=197

7. Judecatoria Petrosani, impotriva Raiffeisen
Dosarul 11774/278/2014
Din 10.06.2015
http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000093883&id_inst=278

6. Judecatoria Brăila, impotriva Piraeus Bank
Dosarul 15200/196/2014
Din 09.06.2015
http://portal.just.ro/196/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000136019&id_inst=196

5. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost
Dosarul 33748/212/2014
Din 05.06.2015
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000296374&id_inst=212

4. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen
Dosarul 39965/215/2014
Din 03.04.2015
http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000296914&id_inst=215

3. Judecatoria Craiova, impotriva Banca Romaneasca
Dosarul 42020/215/2014
Din 16.03.2015
http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000299103&id_inst=215

2. Tribunalul Buzău, împotriva Piraeus Bank
Dosarul 1730/114/2014
Din 16.01.2015
http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000051009&id_inst=114

1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Raiffeisen
Dosarul 7530/318/2014
Din 28.11.2014
http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155444&id_inst=318

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

2 comments

  1. Iuhuhuuuu, tot inainte cu deciziile definitive !!! Va dati seama ce inseamna INGHETAREA CURSULUI de la data acordarii !!! Puteam noi intrevedea aceste sentinte acum doi ani ???

Comments are closed.