Lista celor 143 de sentinte (unasutapatruzecisitrei!) de sentinte de inghetare a cursului CHF-LEU. 35 sunt definitive.

Va prezentam lista actualizata a sentintelor de inghetare a cursului CHF/Leu, fara a avea pretentia ca am cuprins toate dosarele.

Total: 143

Definitive, 35:

Bancpost- 9 sentințe definitive
Piraeus Bank- 7 sentințe definitive
OTP Bank- 6 sentințe definitive
Credit Europe Bank- 4 sentințe definitive
Volksbank – 4 sentințe definitive
Banca Româneasca- 3 sentințe definitive
Raiffeisen- 2 sentințe definitive

Fond, 108:

Bancpost- 22
OTP- 22
Piraeus Bank- 21
Volksbank- 15
Raiffeisen- 14
Banca Româneasca- 7

Sentinte definitive de inghetare a cursului de schimb CHF-LEU

35. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 7967/318/2014*
Din 12.07.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167574&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 321 din 12.07.2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 3.2 şi 3.3 din contract cu privire la marja variabilă a băncii şi dispune obligare pârâtei la restituirea sumelor de bani încasate cu titlu de dobândă majorată prin modificarea valorii marjei băncii în cursul derulării contractului- începând cu data de 22.11.2007 şi până la pronunţarea deciziei – sume la care se adaugă dobânda de la data perceperii până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la art.4, art.5 şi art.6 cu privire la comisionul de acordare şi comisionul de rambursare anticipată şi dispune obligarea pârâtei la restituirea sumelor încasate cu titlu de comision de acordare, la care se adaugă dobânda legală de la data perceperii până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al prevederilor de la art.8.1 şi 8.4 din contract referitoare la plata ratelor în valută prevăzute în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului la cursul de schimb de la data semnătii contractului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamant a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului- sume la care se adaugă dobânda legală de la data perceperii până la data plăţii efective. Respinge capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a clauzei de la art.8.6, privind dobânda penalizatoare. Obligă banca la cheltuieli de judecată către apelantul Luca Ion – în cuntum de 4000 lei, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.
Document: Hotarâre  321/2016  12.07.2016

34. Tribunalul Brăila, impotriva Banca Româneasca
Dosar 2658/196/2015
Din 30.06.2016
http://portal.just.ro/113/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000149092&id_inst=113

Solutia pe scurt: Admite în parte apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că: Admite în parte cererea şi constată caracterul abuziv al clauzei prev. de art.9 pct.1 din Contract de credit bancar nr. B0025760/8.09.2008 privind “eventualele diferente de schimb valutar sunt în sarcina împrumutatului” şi dispune înlăturarea acestuia. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele încasate de la încheierea contractului ca efect al cresterii cursului de schimb CHF/leu.fată de data incheierii contractului de credit. Constată caracterul abuziv al clauzei prev.de art 6 pct.1 lit.a din contractul nr.B0025760/8.09.2008 constând în aceea că ” dobânda fiind revizuibilă în funcţie de evolutia dobânzii de referinţă a băncii”.şi dispune înlăturarea acestora. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. de art I.2.2.1 din Actul aditional din 2.09.2010 constând în :modificarea unilaterală a marjei băncii la 7,965%. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumelor achitate de acestia în temeiul clauzelor abuzive. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Definitivă.
Document: Hotarâre  171/2016  30.06.2016

33. Tribunalul București, impotriva OTP Bank
Dosar 99727/299/2015
Din 29.06.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000597030&id_inst=3

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de parata. Admite apelul declarat de reclamanta. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca insta. constata ca fiind abuzive si nule si clauzele de la art 9.2,9.3 si 9.4 din contract si dispune eliminarea lor din contract. Dispune inghetarea cursului de schimb valutar CHF-leu la valoarea de la data incheierii contractului respectiv 13.05.2008 Mentine celelalte dispozitii ale SC Definitiva Pronuntată in sedintă publică
Document: Hotarâre  2489/2016  29.06.2016

32. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 2729/318/2015
Din 29.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000172748&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 307 din 29.06.2016. Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că, Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de acordare credit, de la pct. 4.1, al clauzei de la pct. 4.3. Respinge cererea pentru constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare, privind dobânda majorată – pct. 4.2.. Respinge cererea cu privire la restituirea sumelor achitate cu titlu de comision de administrare. Respinge cererea cu privire la constatarea caracterului abuziv al clauzei referitoare la comisionul de rambursare anticipată – pct. 5.3. Respinge capătul 5 de cerere, referitor la constatarea nulităţii absolute a modului de calcul al dobânzii. Admite cererea formulată la pct. 4 din acţiune şi în consecinţă. Obligă pârâtele să convertească în lei creditul acordat reclamanţilor. Dispune încheţarea cursului de schimb valutar la momentul semnării convenţiei până la achitarea creditului. Obligă pârâtele să restituie reclamanţilor sumele achitate în plus peste acest curs. Obligă pârâtele la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi în sumă de 1000 lei. Obligă intimatele la plata cheltuielilor de judecată către apelanţi în sumă de 500 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 29.06.2016.
Document: Hotarâre  307/2016  29.06.2016

31. Tribunalul Gorj, impotriva OTP Bank
Dosar 1766/318/2015
Din 28.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171704&id_inst=95

Solutia pe scurt: decizia nr.299 admite apelul, schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea -precizatoare.Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute de art.9 din contractul de credit privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului- pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului şi până la data pronunţării. definitivă.
Document: Hotarâre  299/2016  28.06.2016

30. Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank
Dosar 1211/317/2015
Din 28.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31700000000049654&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.295 Admite apelul reclamanţilor Chiriac Felicia Nineta şi Chiriac Dumitru Cristian. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi obligă Banca la dobânda legală aferentă sumelor ce urmează a fi restituite începând cu data perceperii lor şi până la data plăţii efective. Admite capătul de cerere privind plata ratelor creditului la cursul CHF de la data încheierii contractului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Respinge apelul băncii. Obligă Banca la 1000 lei, cheltuieli de judecată în apel. definitivă.
Document: Hotarâre  295/2016  28.06.2016

29. Tribunalul Specializat Cluj, impotriva Bancpost
Dosar 2565/328/2015
Din 27.06.2016
http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32800000000068850&id_inst=1285

Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanta H D în contradictoriu cu intimata SC B SA împotriva sentinţei civile nr.3065/21 decembrie 2015 pronunţate de Judecătoria Turda în dosarul nr. 2565/328/2015, pe care o schimbă în parte în sensul că, constată nulitatea absolută parţială a clauzei de la art.4.1 din contractul de credit de consum nr.CL221007/26 iunie 2007, respectiv „Clientul se obligă să plătească următoarele comisioane: comision de acordare credit de 2,5% din valoarea creditului şi comision de administrare lunară a creditului de 0,3% aplicat la valoarea soldului creditului.”Obligă pârâta SC B SA să restituie reclamantei sumele achitate cu titlu de comision de acordare credit şi comision de administrare lunară a creditului şi obligă pârâta să plătească reclamantei dobânda legală aferentă sumelor menţionate, calculate conform art.3 al.1 din OG nr.9/2000, respectiv art.2 din OG nr.13/2011, începând cu data plăţii fiecărei sume şi până la restituirea integrală a debitului principal. Păstrează restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 iunie 2016.
Document: Hotarâre  733/2016  27.06.2016

28. Tribunalul București, impotriva Banca Româneasca
Dosar 49701/300/2015
Din 24.06.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000381412&id_inst=3

Solutia pe scurt: Cu majoritate: Admite apelul . Schimbă sentinţa apelată şi, în consecinţă: Admite acţiunea, astfel cum aceasta a fost precizată. Constată caracterul abuziv a clauzelor stipulate în contractul de credit nr.52073747/19.12.2007 la art. 8.1 şi art.9.1. Declară nulitatea absolută a clauzelor menţionate anterior. Dispune stabilizarea(îngheţarea) cursului de schimb valutar CHF-LEU, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului sus men?ionat, la valoarea de la momentul semnării contractului, respectiv, la valoarea 2,1342 lei/CHF, curs ce urmează să fie stabilit pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea, in moneda nationala, a plătilor. Cu opinia separată a doamnei judecător Rolea Gabriela în sensul respingerii apelului ca nefondat. Executorie. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 iunie 2016.
Document: Hotarâre  2328/2016  24.06.2016

27. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 8213/318/2014*
Din 14.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168743&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.277/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei de la art.3.2 teza a II din contractul de credit privind modificarea dobânzii conform deciziei băncii şi dispune restituirea sumelor în plus în baza clauzei anulate, actualizate cu dobânda legală. Constată cracterul abuziv al clauzelor prev.la art.8 referitoare la plata ratelor la valuta prevăzută în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Definitivă.
Document: Hotarâre  277/2016  14.06.2016

26. Tribunalul Gorj, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 10411/318/2015
Din 14.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000180956&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.274/14.06.2016 – Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.1 lit.c din contractul de credit privind comisionul de administrare şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de comision de administrare, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie anuală de la data introducerii cererii-05.08.2015 la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.6.1 privind riscul valutar în sarcina consumatorului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor plătite reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie de la dat introducerii cererii până la data plăţii efective. Obligă intimatele pârâte către apelantul reclamant la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14 iunie 2016.
Document: Hotarâre  274/2016  14.06.2016

25. Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank
Dosar 15937/318/2014*
Din 14.06.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167727&id_inst=95

Solutia pe scurt: Sentinţa nr.265/14.06.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la pct 5 lit. a,b,c din contractul de credit – condiţii speciale şi dispune obligarea pârâtelor către reclamanţi la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de comision de risc, comision de rambursare în avans, comision de gestiune, sume ce se vor actualiza de la data de 15.04.2011 la data plăţii cu dobânda de referinţă a BNR. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.2.4 din contract privind suportarea de către împrumutat a eventualelor diferenţe de curs valutar şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor plătite reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului. Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.06 2016.
Document: Hotarâre  265/2016  14.06.2016

24. Tribunalul București, impotriva Volksbank
Dosar 17368/300/2015
Din 08.06.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000348527&id_inst=3

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul paratei. Admite apelul reclamantilor Schimba in parte sentinta civila apelata in sensul că: Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar-art 4.3 teza finala din conditiile generale. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/leu la cel din momentul semnarii contractului, curs valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate. Definitivă Pronuntata in sedinta publica azi 8 iunie 2016
Document: Hotarâre 2013/2016  08.06.2016

23. Curtea de Apel Cluj, impotriva OTP Bank
Dosar 526/1285/2015
Din 08.06.2016
http://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000048501&id_inst=33

Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de reclamantul DZLA împotriva sentinţei civile nr. 3336/3.12.2015 pronunţată de Tribunalul specializat Cluj în dos.nr. 526/1285/2015 pe care o schimbă în parte în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzute în art. 12.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă nr. C 2204/2000/5591 din 29.10.2007 cu consecinţa stabilizării cursului de schimb valutar CHF-LEU, pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit mai sus menţionat, la cursul valabil la momentul semnării contractului de credit, respectiv 1,9924 LEI/1 CHF. Obligă pârâtele să plătească reclamantei suma de 3720 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Menţine de restul dispoziţiilor. Respinge apelul declarat de pârâtul OTP BR SA în nume propriu şi ca reprezentant al OTP FS BV împotriva sentinţei civile nr. 3336/3.12.2015 pronunţată de Tribunalul specializat Cluj în dos.nr. 526/1285/2015. Obligă pârâtele să plătească reclamantului suma de 3600 Ron cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.. Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din 8.06.2016.
Document: Hotarâre  590/2016  08.06.2016

22. Tribunalul Gorj, impotriva OTP Bank
Dosar 8335/318/2015
Din 31.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000178811&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.236/2016 Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă. Admite apelul declarat de apelantul reclamant. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 9.4 din contractul de credit. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă apelanta pârâtă la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotarâre  236/2016  31.05.2016

21. Tribunalul Gorj, impotriva Raiffeisen
Dosar 7139/318/2015
Din 31.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000177527&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.235/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzeor contractuale privind comisionul de procesare şi al clauzei prevăzută la art. 5 din contractul de credit(suportarea de către debitor a diferenţei de curs valutar). Anulează formrle de executare declanşate pentru urmărirea sumelor de bani datorate cu acest titlu şi obligă intimata să restituie apelantului sumele de bani reprezentând comision de procesare şi diferenţa de schimb valutar plătită în plus de către apelant faţă de valoarea cursului valutar de la momentul încheierii contractului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016
Document: Hotarâre  235/2016  31.05.2016

20. Tribunalul Constanta, impotriva OTP Bank
Dosar 41112/212/2014
Din 27.05.2016
http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000304050&id_inst=118

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.
Document: Hotarâre  912/2016  27.05.2016

19. Tribunalul Gorj, impotriva OTP Bank
Dosar 1329/318/2015
Din 24.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171210&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.234/24.05.2016 – Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 9 din contractul de credit privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului de la data încheierii contractului şi până la pronunţarea prezentei hotărâri. . Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.2 din contractul de credit referitoare la posibilitatea băncii de a modifica unilateral dobânda, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasate ca diferenţă dintre sumele percepute cu titlu de dobândă şi sumele ce reprezintă dobânda corespunzătoare nivelului indicelui de referinţă indicat de către bancă. Obligă intimatele pârâte la plata către apelantul reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotarâre  234/2016  24.05.2016

18. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 9330/318/2014*
Din 24.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168697&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.233/24.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.1 din contractul de credit privind marja variabilă a băncii, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de dobândă majorată prin modificarea valorii marjei băncii, începând cu data de 22.05.2009 până la data prezentei hotărâri, cu dobânda aferentă până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.9.12 din contract. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contractul de credit privind plata ratelor la valuta prevăzută în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.
Document: Hotarâre  233/2016  24.05.2016.

17. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1478/318/2015
Din 18.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171379&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec. 220/18.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Admite apelul pârâtelor. Schimbă sentinţa în sensul că , Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.13, 8.4, 8.5, 9.4, 11.2, din Contract. Menţine caracterul abuziv pentru clauzele de la pct. 4.5, 4.10 lit.a, 9.3. Menţine restituirea comisionului de acordare, pct.4.10 lit.a, către reclamanţi, sumă ce se va actualiza de la data plăţii ei către bancă , până la data plăţii efective efectuată de bancă cătere aceştia. Respinge cererea reclamanţilor pentru constatarea caracterului abuziv al uzmătoarelor clauze contractuale : 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10 lit. b, d, e, 8.3, 11.1, 9.1, 8.6 al.4 şi 5, 8.7 al.4, 8.8.1 lit. a şi b. Admite cererea privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind efectuarea plăţilor în moneda creditului, respectiv clauza 5.1 din contract şi dispune eliminarea acesteia. Dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Menţine obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi. Obligă apelanta pârâtă SC BANC POST SA la plata cheltuielilor de judecată către apelanta reclamantă Jega Ramona Cristina în sumă de 1000 lei, onorariu avocat. Ia act că apelanta pârâtă nu a solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă
Document: Hotarâre  220/2016  18.05.2016

16. Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank
Dosar 1330/318/2015
Din 09.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171211&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.194/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor pevăzute la art.4 din condiţiile generale şi la art.6 din condiţiile speciale. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta. Obligă intimata la 1500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 Mai 2016.
Document: Hotarâre  194/2016  09.05.2016

15. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 542/263/2015
Din 09.05.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000037515&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.191/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de administrare şi restituirea acestuia. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâta să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 09 Mai 2016
Document: Hotarâre  191/2016  09.05.2016

14. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1618/263/2015
Din 20.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec. 159/20.04.2016 – respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune raportat la teoria impreviziunii invocată de apelant. respinge cererea pentru expertiză şi interogatoriu. admite apelul pârâtei. schimbă sentinţa în sensulş că înlătură caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare – pct. 4.11 şi o menţine în contract. respinge capătul de cerere cu privire la restituirea sumelor percepute cu acest titlu de către pârâtă. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. compensează chletuielile de judecată în apel, în baza art. 453 alin. 2, admiţând parţial cheltuielile pentru apelantă în baza art. 451 alin. 2 CPC , pentru suma de 2000 lei. definitivă.
Document: Hotarâre  159/2016  20.04.2016

13. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 2752/318/2015
Din 11.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000172773&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 149/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.4.11 lit.a şi art.5.11 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHE-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus precum şi comisionul de acordare. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  149/2016  11.04.2016

12. Tribunalul Gorj, impotriva Banca Româneasca
Dosar 16436/318/2014*
Din 11.04.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168506&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 146/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei prev. la art. 9 pct.1 din contact. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de acesta. Menţine dipoziţiile sentinţei privind respingerea capătului de cerere privind caracterul abuziv al clauzei privind dobânda. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016
Document: Hotarâre  146/2016  11.04.2016

11. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen
Dosar 57951/299/2014
Din 06.04.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000486782&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.
Document: Hotarâre  1165/2016  06.04.2016

10. Tribunalul București, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 4201/303/2014
Din 06.04.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000199025&id_inst=3

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul declarat de parate. Admite apelul declarat de reclamanti. Schimba in parte sentinta apelată, astfel: Respinge ca neintemeiată exceptia lipsei de interes a petentului privind daclararea caracterului abuziv al clauzei de la art 5.2 din contract. Constata caracterul abuziv si al urmatoarelor clauze cuprinse in contractul de facilitati de credit si de garantie nr 102437/18.01.2008 incheiat de părti: art 4.2; art 4.4, art 5.2, art 6.1.3, art 8.9, art 8.14, art 8.15 si 8.1 din Conditiile generale; art 8.3 din Conditiile generale, art 9.2 din Conditiile generale. Dispune înghetarea cursului de schimb valutar lei-CGF la valoarea avuta la data incheierii contractului, respectiv 2,2887 lei si obliga paratele să restituie sumele incasate peste nivelul cursului de schimb leu-CHF de la data încheierii contractului. Mentine dispozitiile privind constatarea nulitatii absolute a clauzei 5.1 lit b si a obligării la restituirea comisionului de acordare si a dobanzii legale, pe cea privind anularea ca netimbrata a cererii privind reechilibrarea contractului si admiterea exceptiei lipsei de interes pentru clauza de la art 5.1 lit c) din contract. Înlătura dispozitiile privind obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata catre parate. Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  1161/2016  06.04.2016

9. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 2224/318/2014*
Din 15.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000170365&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.74/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare şi comision rambursare anticipată precum şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia,urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016.
Document: Hotarâre  74/2016  15.02.2016

8. Tribunalul Bucuresti, impotriva Bancpost
Dosar 42121/300/2014
Din 10.02.2016
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000329576&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite actiunea. Constata caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare si al clauzei de risc valutar si nulitatea acestora. Obliga paratele să restituie reclamantilor sumele incasate cu titlu de comision de administrare. Obliga paratele sa achite reclamantilor dobanda aferenta sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, de la data incasarii acestora si pana la data restituirii. Dispune stabilizarea ( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care să fie stabilit pe toata perioada derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor Mentine dispozitiile referitoare la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  432/2016  10.02.2016

7. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 15883/318/2014
Din 01.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167260&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.50/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 8.4. din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare acreditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotarâre  50/2016  01.02.2016

6. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
Dosar 1620/318/2015
Din 01.02.2016
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171541&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.
Document: Hotarâre  41/2016  01.02.2016

5. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 16864/318/2014
Din 14.12.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000169812&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 528 din 14.12.2015 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 1.3 lit. a din contract şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma percepută cu titlu de comision de acordare. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului, pe întrega perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Respinge celelalte capete de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2015.
Document: Hotarâre  528/2015  14.12.2015

4. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 2221/303/2014
Din 09.12.2015
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000196842&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata, in sensul că admite actiunea, astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a următooarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifica art 5.1 lit k din actul aditional nr. 2/2011 – art II din actul aditional nr. 3/2012 prin care se modifica art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare si reesalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, comision de reesalonare credit, la care se adauga dobanzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data platii efective. Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract si eliminarea sa. Dispune stabilizarea( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a platilor. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  2805/2015  09.12.2015

3. Tribunalul Vilcea, impotriva Credit Europe Bank
Dosar 7305/288/2014
Din 27.10.2015
http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000107925&id_inst=90

Solutia pe scurt: decizie/27 octombrie 2015 Admite apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acestuia. Stabilizează(îngheaţă) cursul de schimb CHF-LEU la momentul semnării contractului pentru toată perioada de derulare a contractului şi denominează plăţile în moneda naţională. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzei constatată abuzivă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă intimata la 2000 lei cheltuieli de judecată către apelant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 octombrie 2015
Document: Hotarâre  787/2015  27.10.2015

2. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 3680/318/2014
Din 09.09.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000151466&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.315 din 9.09.2015 – admite apelurile.schimbă sentinţa în sensul că, constată caracterul abuziv al clauzelor prev,. la art. 8.1 din contract şi dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev. la art. 3.2, 3.4, 5, 8.4, 8.5. obligă pârâtele să plătească reclamantului dobânda legală aferentă comisionului de acordare de la data încasării acestuia în loc de data introducerii acţiunii. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. obligă apelantele pârâte la 500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. definitivă.
Document: Hotarâre  315/2015  09.09.2015

1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank
Dosar 7202/318/2014
Din 18.05.2015
http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155111&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.209/18.05.2015 – respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă. admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi. schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a caluzei prevăzută la art. 6.3 din contractul de credit. dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. definitivă.
Document: Hotarâre  209/2015  18.05.2015

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

One comment

  1. Buna ziua,

    pana la urma in baza caror justificari se poate castiga un asemenea proces? Lipsa de educatie financiara a imprumutatului?
    Trebuie sa semnez o conversie a creditului din CHF in RON zilele urmatoare si ma mai gandesc la un proces, dar prin natura pregatirii/meseriei nu o sa pot spune ca nu stiu cum pot varia valutele.

    Multumesc.

Comments are closed.