Lista celor 75 (saptezecisicinci!) de sentinte de inghetare a cursului CHF-Leu; 11 dintre ele sunt DEFINITIVE!

Pana acum, pe piata au aparut mai multe sentinte de inghetare a cursului de schimb. Niciodata, insa, nu au fost adunate atat de multe la un loc.
Documentul acesta nu are pretentia ca a strans toate deciziile de inghetare. Are insa meritul de a aduna la un loc cel mai mare numar de pana acum, 75 de decizii de inghetare a cursului la valoarea de la data acordarii. 11 dintre ele sint DEFINITIVE.
Iata clasamentul bancilor care au primit, din partea Instantelor de judecata, decizii de inghetare:
Definitive, 11 decizii:
Piraeus Bank- 4 sentințe definitive
Bancpost- 3 sentințe definitive
Credit Europe Bank- 2 sentințe definitive
Raiffeisen- 1 sentință definitivă
Banca Româneasca- 1 sentință definitivă
Fond, 64 decizii:
Bancpost- 15
Volksbank- 12
Piraeus Bank- 11
OTP- 11
Raiffeisen- 7
Credit Europe Bank- 4
Banca Româneasca- 3
Millenium Bank- 1

Acestea sint numerele de dosar, solutiile pe scurt si linkurile sentintelor definitive:

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Banca Româneasca

Dosar 16436/318/2014*

Sentinta din 11.04.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168506&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 146/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei prev. la art. 9 pct.1 din contact. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de acesta. Menţine dipoziţiile sentinţei privind respingerea capătului de cerere privind caracterul abuziv al clauzei privind dobânda. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016

Document: Hotarâre 146/2016 11.04.2016

 1. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen

Dosar 57951/299/2014

Sentinta din 06.04.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000486782&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.

Document: Hotarâre 1165/2016 06.04.2016

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 2224/318/2014*

Sentinta din 15.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000170365&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.74/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare şi comision rambursare anticipată precum şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia,urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016.

Document: Hotarâre 74/2016 15.02.2016

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Bancpost

Dosar 42121/300/2014

Sentinta din 10.02.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000329576&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite actiunea. Constata caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare si al clauzei de risc valutar si nulitatea acestora. Obliga paratele să restituie reclamantilor sumele incasate cu titlu de comision de administrare. Obliga paratele sa achite reclamantilor dobanda aferenta sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, de la data incasarii acestora si pana la data restituirii. Dispune stabilizarea ( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care să fie stabilit pe toata perioada derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor Mentine dispozitiile referitoare la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive Definitiva Pronuntata in sedinta publica Document: Hotarâre  432/2016  10.02.2016

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 15883/318/2014

Sentinta din 01.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167260&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.50/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 8.4. din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare acreditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.

Document: Hotarâre  50/2016  01.02.2016

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 1620/318/2015

Sentinta din 01.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171541&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.

Document: Hotarâre  41/2016  01.02.2016

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 16864/318/2014

Sentinta din 14.12.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000169812&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 528 din 14.12.2015 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 1.3 lit. a din contract şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma percepută cu titlu de comision de acordare. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului, pe întrega perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Respinge celelalte capete de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2015.

Document: Hotarâre  528/2015  14.12.2015

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank

Dosar 2221/303/2014

Sentinta din 09.12.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000196842&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata, in sensul că admite actiunea, astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a următooarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifica art 5.1 lit k din actul aditional nr. 2/2011 – art II din actul aditional nr. 3/2012 prin care se modifica art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare si reesalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, comision de reesalonare credit, la care se adauga dobanzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data platii efective. Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract si eliminarea sa. Dispune stabilizarea( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a platilor. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica

Document: Hotarâre  2805/2015  09.12.2015

 1. Tribunalul Vilcea, impotriva Credit Europe Bank

Dosar 7305/288/2014

Sentinta din 27.10.2015

http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000107925&id_inst=90

Solutia pe scurt: decizie/27 octombrie 2015 Admite apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acestuia. Stabilizează(îngheaţă) cursul de schimb CHF-LEU la momentul semnării contractului pentru toată perioada de derulare a contractului şi denominează plăţile în moneda naţională. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzei constatată abuzivă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă intimata la 2000 lei cheltuieli de judecată către apelant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 octombrie 2015

Document: Hotarâre  787/2015  27.10.2015

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 3680/318/2014

Sentinta din 09.09.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000151466&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.315 din 9.09.2015 – admite apelurile.schimbă sentinţa în sensul că, constată caracterul abuziv al clauzelor prev,. la art. 8.1 din contract şi dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev. la art. 3.2, 3.4, 5, 8.4, 8.5. obligă pârâtele să plătească reclamantului dobânda legală aferentă comisionului de acordare de la data încasării acestuia în loc de data introducerii acţiunii. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. obligă apelantele pârâte la 500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. definitivă.

Document: Hotarâre  315/2015  09.09.2015

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 7202/318/2014

Sentinta din 18.05.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155111&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.209/18.05.2015 – respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă. admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi. schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a caluzei prevăzută la art. 6.3 din contractul de credit. dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. definitivă.

Document: Hotarâre  209/2015  18.05.2015

————————————————————————————————–

Iata si numerele de dosar si linkurile pentru cele 64 de sentinte de inghetare, Fond:

 1. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, impotriva Bancpost

Dosarul 48/268/2016

Sentinta din 14.04.2016

http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000030913&id_inst=268

 

 1.  Judecătoria Botoșani, impotriva Raiffeisen

Dosarul 4537/193/2015

Sentinta din 12.04.2016

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000166760&id_inst=193

 

 1. Judecătoria Craiova, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 8991/215/2015

Sentinta din 07.04.2016

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000312027&id_inst=215

 

 1.  Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank

Dosarul 5282/95/2015

Sentinta din 28.03.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000135722&id_inst=95

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 594/95/2016

Sentinta din 22.03.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000139691&id_inst=95

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 382/3/2016

Sentinta din 17.03.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000680316&id_inst=3

 

 1. Judecătoria Buzău, impotriva Banca Româneasca

Dosarul 13578/200/2015

Sentinta din 11.03.2016

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000184900&id_inst=200

 

 1.  Judecatoria Botosani, impotriva Bancpost

Dosarul 9098/193/2015

Sentinta din 23.02.2016

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000181034&id_inst=193

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank

Dosarul 28590/3/2015

Sentinta din 18.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000656240&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37975/3/2015

Sentinta din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667842&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37480/3/2015

Sentinta din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667224&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37469/3/2015

Sentinta din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667213&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37274/3/2015

Sentinta din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000666960&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen

Dosarul 24978/3/2015

Sentinta din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651775&id_inst=3

 

 1.  Judecatoria Buzău, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 15548/200/2015

Sentinta din 12.02.2016

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000186948&id_inst=200

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13849/3/2015

Sentinta din 02.02.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637963&id_inst=3

 

 1. Judecătoria Motru, impotriva Bancpost

Dosarul 2571/263/2015

Sentinta din 11.02.2016

http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000039615&id_inst=263

 

 1. Judecatoria Călărași, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 342/116/2015

Sentinta din 01.02.2016

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11600000000035114&id_inst=202

 

 1.  Judecatoria Drobeta Turnu Severin, impotriva Volksbank

Dosarul 5726/225/2015

Sentinta din 26.01.2016

http://portal.just.ro/225/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22500000000137371&id_inst=225

 

 1.  Tribunalul Cluj, împotriva Banca Româneasca

Dosarul 330/1285/2015

Sentinta din 25.01.2016

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000048228&id_inst=1285

 

 1.  Judecatoria Bacau, impotriva Bancpost

Dosarul 16737/180/2014

Sentinta din 22.12.2015

http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

 

 1.  Judecatoria Turda, impotriva Bancpost

Dosarul 2565/328/2015

Sentinta din 21.12.2015

http://portal.just.ro/328/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32800000000068850&id_inst=328

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 5931/318/2014*

Sentinta din 18.12.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000182850&id_inst=318

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Volksbank

Dosarul 1332/318/2015

Sentinta din 18.12.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171213&id_inst=318

 

 1. Judecatoria Focsani, impotriva Bancpost

Dosarul 7308/231/2015

Sentinta din 17.12.2015

http://portal.just.ro/231/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23100000000143587&id_inst=231

 

 1. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Millenium

Dosarul 85348/299/2015

Sentinta din 17.12.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000582431&id_inst=299

 

 1. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, împotriva OTP

Dosarul 2209/268/2015

Sentinta din 14.12.2015

http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000029881&id_inst=268

 

 1. Judecătoria Carei, împotriva Bancpost

Dosarul 958/218/2015

Sentinta din 02.12.2015

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032880&id_inst=218

 

 1. Judecatoria Miercurea Ciuc, impotriva Bancpost

Dosarul 1889/258/2015

Sentinta din 25.11.2015

http://portal.just.ro/258/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000051090&id_inst=258

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen

Dosarul 16321/215/2015/a1

Sentinta din 23.11.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000343332&id_inst=215

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24910/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651699&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24908/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651697&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24906/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651695&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24894/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651683&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24862/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651651&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24859/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651648&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24857/3/2015

Sentinta din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651646&id_inst=3

 

 1. Judecătoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 9212/212/2015

Sentinta din 18.11.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000317904&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Raiffeisen

Dosarul 36061/299/2014

Sentinta din 10.11.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000464461&id_inst=299

 

 1. Judecătoria Bacău, împotriva Bancpost

Dosarul 16737/180/2014

Sentinta din 06.11.2015

http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 23414/212/2014

Sentinta din 04.11.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285594&id_inst=212

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank

Dosarul 19590/3/2015

Sentinta din 29.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000645172&id_inst=3

 

 1. Tribunalul Cluj, împotriva Credit Europe Bank

Dosarul 121/1285/2015

Sentinta din 27.10.2015

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000047878&id_inst=1285

 

 1. Judecatoria Sector 2 Bucuresti, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 18113/300/2015

Sentinta din 21.10.2015

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000349280&id_inst=300

 

 1. Judecatoria Motru, impotriva Bancpost

Dosarul 1618/263/2015

Sentinta din 15.10.2015

http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=263

 

 1. Judecatoria Buzău, împotriva Piraeus Bank

Dosarul 29962/200/2014

Sentinta din 12.10.2015

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000170717&id_inst=200

 

 1. Tribunalul București, împotriva OTP

Dosarul 11309/3/2015

Sentinta din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634954&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13315/3/2015

Sentinta din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637276&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13274/3/2015

Sentinta din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637234&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Carei, impotriva Volksbank

Dosarul 647/218/2015

Sentinta din 06.10.2015

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032562&id_inst=218

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva OTP

Dosarul 2373/215/2015

Sentinta din 02.10.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000305070&id_inst=215

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 11307/3/2015

Sentinta din 01.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634952&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Iași, împotriva Piraeus Bank

Dosarul 33401/245/2014

Sentinta din 09.07.2015

http://portal.just.ro/245/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000321668&id_inst=245

 

 1. Judecatoria Petroșani, împotriva Volksbank

Dosarul 3193/278/2014

Sentinta din 03.07.2015

http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000085063&id_inst=278

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Bancpost

Dosarul 1408/318/2015

Sentinta din 03.07.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171299&id_inst=318

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva OTP

Dosarul 11552/3/2015

Sentinta din 01.07.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000635243&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 23018/212/2014

Sentinta din 29.06.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285176&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Petrosani, impotriva Raiffeisen

Dosarul 11774/278/2014

Sentinta din 10.06.2015

http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000093883&id_inst=278

 

 1. Judecatoria Brăila, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 15200/196/2014

Sentinta din 09.06.2015

http://portal.just.ro/196/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000136019&id_inst=196

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 33748/212/2014

Sentinta din 05.06.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000296374&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen

Dosarul 39965/215/2014

Sentinta din 03.04.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000296914&id_inst=215

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva Banca Romaneasca

Dosarul 42020/215/2014

Sentinta din 16.03.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000299103&id_inst=215

 

 1. Tribunalul Buzău, împotriva Piraeus Bank

Dosarul 1730/114/2014

Sentinta din 16.01.2015

http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000051009&id_inst=114

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Raiffeisen

Dosarul 7530/318/2014

Sentinta din 28.11.2014

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155444&id_inst=318

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

8 comments

 1. Pentru cei care nu pot da banca în judecată nu se poate rezolva cu “conversia în lei a creditului” contractat in2008.chiar va trebui să se chinuie si copiii noștri cu acest calvar???

 2. wow, cel mai tare articol despre ipotecarele CHF…in sfarsit exista ceva clar cu link-uri cu fiecare decizie…felicitari pt articol…inca odata am ciuruit bancilor camatare….

  1. De cind am trimis articolul, au mai aparut inca 2 sentinte definitive si inca 4 in prima instanta. Grand totalul este acum de 81 de sentinte de inghetare a cursului la valoarea de la data acordarii, adica 13 sentinte definitive si 68 de sentinte in prima instanta. Iata “nou-intratele” in lista:

   Definitive, inca 2 sentinte:

   13. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
   Dosar 1618/263/2015
   Din 20.04.2016
   http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=95

   12. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost
   Dosar 2752/318/2015
   Din 11.04.2016
   http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000172773&id_inst=95

   Fond, inca 4 sentinte:

   68. Judecatoria Sector 5 Bucuresti, impotriva Raiffeisen
   Dosarul 19348/302/2015
   Din 22.04.2016
   http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000265024&id_inst=302

   67. Tribunalul Buzău, impotriva Credit Europe Bank
   Dosarul 3797/200/2015
   Din 21.04.2016
   http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000174870&id_inst=114

   66. Judecătoria Bistrița, impotriva Bancpost
   Dosarul 1786/190/2015
   Din 21.04.2016
   http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000116266&id_inst=190

   65. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank
   Dosarul 44952/3/2015
   Din 14.04.2016
   http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000676325&id_inst=3

 3. Felicitări pentru munca depusă, vreau să-i dau şi eu în judecată pe CĂMĂTARII BANCPOST, nu am găsit nimic la Tribunalul Hunedoara, poate sparg eu gheața.

 4. Vor mai castiga si altii dar numai cei cu posibilitati financiare pentru plata cheltuielilor judiciare si avocatilor.Ce sanse avem ceilalti ? De ce nu risca si avocatii in sensul de a primi onorariul si un procent din eventuala suma castigata la finalul proceselor? Intreb acest lucru fiindca la solicitarea mea prin mai multe mijloace de comunicare nu a raspuns afirmativ nici o casa de avocatura.Deci tot despre bani e vorba .Acte de solidaritate sau de caritate asteptam de la Dumnezeu.Deci ,celor in situatii similare cu a mea ,nu le ramane decat sa se roage in continuare.

 5. UNIREA FACE PUTEREA
  SA II SPULBERAM PE NEMERNICI
  OARE DIN ADN-UL LUI MIHAI VITEAZUL NU A MAI RAMAS NIMIC?

 6. Aricolul este de un real sprijin in demersul de acționare în instanță a băncilor mincinoase, precum Credit Europe Bank, care, în dorința de a nu-si diminua profitul excesiv, ignoră, printr-un formalism cinic, orice rugăminte a clienților. Oameni de bună credință, aflați în situații nefericite, sufocati de cresterea cursului CHF, plătesc în continuare un comision considerabil de administrare lunară (în fapt o altă dobândă) la care banca, în niciun caz, n-ar renunța. Sub aparența unei disponibilități de a negocia, reprezentanții băncii îți prezintă soluții derizorii, de-a dreptul umilitoare, în care nici măcar ei nu cred, dar care-ti intăresc convingerea că esti in continuare păcălit de bancă, cu concursul evident al BNR.
  De altfel, în viziunea Credit Europe Bank, diminuarea cu câțiva franci a ratei lunare, pentru o perioadă de 6 luni impune condiția obligatorie de a te situa la limita subzistenței și de a prezenta zeci de documente justificative.
  În astfel de condiții, evident darea în plată este o soluție, dar, cu siguranță, soluțiile pronunțate de instanțele de judecată în favoarea clienților sunt cu atât mai fericite si-aduc puțină bucurie, după o vreme îndelungată de părere de rău.

Comments are closed.