Lista celor 94 (nouazecisipatru!) de sentinte de inghetare a cursului CHF – Leu. 19 sunt definitive.

Numarul sentintelor de inghetare a cursului valutar CHF – leu la valoarea de la data acordarii creditului se inmulteste constant. Va prezentam lista actualizata, fara a avea pretentia ca am inclus toate sentintele.

Iata clasamentul pe banci:

Definitive, 19:
Bancpost- 6 sentințe definitive
Piraeus Bank- 5 sentințe definitive
OTP Bank- 3 sentințe definitive
Credit Europe Bank- 2 sentințe definitive
Raiffeisen- 2 sentințe definitive
Banca Româneasca- 1 sentință definitivă

Fond, 75:
Bancpost- 16
OTP- 16
Volksbank- 12
Piraeus Bank- 12
Raiffeisen- 8
Credit Europe Bank- 5
Banca Româneasca- 5
Millenium- 1

Sentinte definitive de inghetare a cursului de schimb CHF-LEU. Va prezentam numarul de dosar, solutia pe scurt si linkurile aferente

    19. Tribunalul Gorj, impotriva OTP

Dosar 8335/318/2015

Din 31.05.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000178811&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr.236/2016 Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă. Admite apelul declarat de apelantul reclamant. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea şi constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 9.4 din contractul de credit. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă apelanta pârâtă la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016

Document: Hotarâre  236/2016  31.05.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Raiffeisen

Dosar 7139/318/2015

Din 31.05.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000177527&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr.235/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte contestaţia la executare. Constată caracterul abuziv al clauzeor contractuale privind comisionul de procesare şi al clauzei prevăzută la art. 5 din contractul de credit(suportarea de către debitor a diferenţei de curs valutar). Anulează formrle de executare declanşate pentru urmărirea sumelor de bani datorate cu acest titlu şi obligă intimata să restituie apelantului sumele de bani reprezentând comision de procesare şi diferenţa de schimb valutar plătită în plus de către apelant faţă de valoarea cursului valutar de la momentul încheierii contractului. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2016

Document: Hotarâre  235/2016  31.05.2016

 

 1. Tribunalul Constanta, impotriva OTP Bank

Dosar 41112/212/2014

Din 27.05.2016

http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000304050&id_inst=118

 

Solutia pe scurt: Respinge ca nefondat apelul. Obligă apelanta la plata către intimat a sumei de 1200 lei, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.

Document: Hotarâre  912/2016  27.05.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva OTP Bank

Dosar 1329/318/2015

Din 24.05.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171210&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr.234/24.05.2016 – Admite apelul reclamantului. Schimbă sentinţa în sensul că admite acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 9 din contractul de credit privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului de la data încheierii contractului şi până la pronunţarea prezentei hotărâri. . Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.2 din contractul de credit referitoare la posibilitatea băncii de a modifica unilateral dobânda, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasate ca diferenţă dintre sumele percepute cu titlu de dobândă şi sumele ce reprezintă dobânda corespunzătoare nivelului indicelui de referinţă indicat de către bancă. Obligă intimatele pârâte la plata către apelantul reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.

Document: Hotarâre  234/2016  24.05.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 9330/318/2014*

Din 24.05.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168697&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr.233/24.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.1 din contractul de credit privind marja variabilă a băncii, şi dispune obligarea pârâtelor la restituirea sumelor de bani încasare cu titlu de dobândă majorată prin modificarea valorii marjei băncii, începând cu data de 22.05.2009 până la data prezentei hotărâri, cu dobânda aferentă până la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la pct.9.12 din contract. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contractul de credit privind plata ratelor la valuta prevăzută în graficul de rambursare şi dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 24 mai 2016.

Document: Hotarâre  233/2016  24.05.2016.

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 1478/318/2015

Din 18.05.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171379&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: dec. 220/18.05.2016 – Admite apelul reclamanţilor. Admite apelul pârâtelor. Schimbă sentinţa în sensul că , Admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la punctele 5.13, 8.4, 8.5, 9.4, 11.2, din Contract. Menţine caracterul abuziv pentru clauzele de la pct. 4.5, 4.10 lit.a, 9.3. Menţine restituirea comisionului de acordare, pct.4.10 lit.a, către reclamanţi, sumă ce se va actualiza de la data plăţii ei către bancă , până la data plăţii efective efectuată de bancă cătere aceştia. Respinge cererea reclamanţilor pentru constatarea caracterului abuziv al uzmătoarelor clauze contractuale : 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.10 lit. b, d, e, 8.3, 11.1, 9.1, 8.6 al.4 şi 5, 8.7 al.4, 8.8.1 lit. a şi b. Admite cererea privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind efectuarea plăţilor în moneda creditului, respectiv clauza 5.1 din contract şi dispune eliminarea acesteia. Dispune achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb de la data semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. Dispune restituirea către reclamanţi a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar raportat la cursul de la data semnării contractului, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie . Menţine obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată către reclamanţi. Obligă apelanta pârâtă SC BANC POST SA la plata cheltuielilor de judecată către apelanta reclamantă Jega Ramona Cristina în sumă de 1000 lei, onorariu avocat. Ia act că apelanta pârâtă nu a solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă

Document: Hotarâre  220/2016  18.05.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 1618/263/2015

Din 20.04.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: dec. 159/20.04.2016 – respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune raportat la teoria impreviziunii invocată de apelant. respinge cererea pentru expertiză şi interogatoriu. admite apelul pârâtei. schimbă sentinţa în sensulş că înlătură caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare – pct. 4.11 şi o menţine în contract. respinge capătul de cerere cu privire la restituirea sumelor percepute cu acest titlu de către pârâtă. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. compensează chletuielile de judecată în apel, în baza art. 453 alin. 2, admiţând parţial cheltuielile pentru apelantă în baza art. 451 alin. 2 CPC , pentru suma de 2000 lei. definitivă.

Document: Hotarâre  159/2016  20.04.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 2752/318/2015

Din 11.04.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000172773&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr. 149/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevăzute la art.4.11 lit.a şi art.5.11 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHE-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus precum şi comisionul de acordare. Respinge celelalte capete de cerere ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016

Document: Hotarâre  149/2016  11.04.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Banca Româneasca

Dosar 16436/318/2014*

Din 11.04.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000168506&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr. 146/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată nulitatea absolută a clauzei prev. la art. 9 pct.1 din contact. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia urmând ca pârâtele să restituie reclamantei sumele plătite în plus de acesta. Menţine dipoziţiile sentinţei privind respingerea capătului de cerere privind caracterul abuziv al clauzei privind dobânda. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.04.2016

Document: Hotarâre  146/2016  11.04.2016

 

 1. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen

Dosar 57951/299/2014

Din 06.04.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000486782&id_inst=3

 

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că admite acţiunea în parte. Constată caracterul abuziv şi nul absolut al clauzelor contractuale prevăzute la art.3.1 lit.b, art.3.4, art.3.7 din contractul de credit nr.RFI29944192285/4.12.2007 încheiat de părţi. Obligă pârâta să restituie recl. toate sumele încasate în baza clauzelor contractuale nule (sumele încasate cu titlu de comision de administrare pentru perioada 4.12.2007 – 19.10.2009 şi cu titlu de rată de dobândă excedentară). Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acesteia din contract. Dispune stabilizarea cursului de schimb CHF/LEU la momentul semnării contractului, curs care să fie valabil pe toată perioada derulării contractului. Dispune denominarea plăţilor în moneda naţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Obligă intimata la plata sumei de 940 lei cheltuieli de judecată către apelanţi. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţă publică din 06.04.2016.

Document: Hotarâre  1165/2016  06.04.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 2224/318/2014*

Din 15.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000170365&id_inst=95

 

Solutia pe scurt: Decizia nr.74/2016 Admite apelurile. Schimbă sentinţa în sensul că respinge capetele de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor privind comisionul de administrare şi comision rambursare anticipată precum şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian, de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia,urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15.02.2016.

Document: Hotarâre  74/2016  15.02.2016

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Bancpost

Dosar 42121/300/2014

Din 10.02.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000329576&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca admite actiunea. Constata caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de administrare si al clauzei de risc valutar si nulitatea acestora. Obliga paratele să restituie reclamantilor sumele incasate cu titlu de comision de administrare. Obliga paratele sa achite reclamantilor dobanda aferenta sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, de la data incasarii acestora si pana la data restituirii. Dispune stabilizarea ( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care să fie stabilit pe toata perioada derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a plătilor Mentine dispozitiile referitoare la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive Definitiva Pronuntata in sedinta publica
Document: Hotarâre  432/2016  10.02.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 15883/318/2014

Din 01.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000167260&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.50/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că constată nulitatea absolută a clauzei prevăzută la art. 8.4. din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare acreditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâta să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.

Document: Hotarâre  50/2016  01.02.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Bancpost

Dosar 1620/318/2015

Din 01.02.2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171541&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr.41/2016 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că admite în parte acţiunea şi constată caracterul abuziv al clauzei prevăzută de art.4.1 din contract privind comisionul de acordare şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma încasată cu acest titlu,cu dobânda legală aferentă,începând cu data încasării şi până la data plăţii efective. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului,respectiv calculare şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian,de la data încheierii contractului,pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus către acesta. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă pârâtele la plata a 1500 lei cheltuieli de judecată la fond şi apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 01.02.2016.

Document: Hotarâre  41/2016  01.02.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 16864/318/2014

Din 14.12.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000169812&id_inst=95

Solutia pe scurt: Decizia nr. 528 din 14.12.2015 Admite apelul. Schimbă sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 1.3 lit. a din contract şi obligă pârâta să restituie reclamanţilor suma percepută cu titlu de comision de acordare. Constată caracterul abuziv al clauzei prev. la art. 6.3 din contract. Dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului, pe întrega perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de aceştia. Respinge celelalte capete de cerere. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.12.2015.

Document: Hotarâre  528/2015  14.12.2015

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank

Dosar 2221/303/2014

Din 09.12.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000196842&id_inst=3

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimba in tot sentinta apelata, in sensul că admite actiunea, astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv si nulitatea absolută a următooarelor clauze: – art 4.3 din contractul de credit, art 5.1 lit c, art 5.1 lit e, art 5.2 – art II prin care se modifica art 5.1 lit k din actul aditional nr. 2/2011 – art II din actul aditional nr. 3/2012 prin care se modifica art 5.1 lit c si k din contractul de credit – art I pct 4.3 din actul aditional nr. 1/2009 referitor la dobanda si art I pct 4.3 din actul aditional nr. 2/2011 Dispune exonerarea pe viitor de la plata comisionului de administrare si reesalonare credit. Dispune restituirea tuturor sumelor incasate cu titlu de comision de administrare, comision de reesalonare credit, la care se adauga dobanzile legale aferente, raportat la valoarea CHF de la data platii efective. Constata caracterul abuziv al clauzei de risc valutar din contract si eliminarea sa. Dispune stabilizarea( inghetarea) cursului de schimb CHF-leu la momentul semnarii contractului, curs care sa fie valabil pe toata durata derularii contractului. Dispune denominarea in moneda nationala a platilor. Definitivă. Pronuntata in sedinta publica

Document: Hotarâre  2805/2015  09.12.2015

 

 1. Tribunalul Vilcea, impotriva Credit Europe Bank

Dosar 7305/288/2014

Din 27.10.2015

http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000107925&id_inst=90

Solutia pe scurt: decizie/27 octombrie 2015 Admite apelul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite acţiunea formulată împotriva pârâtei Credit Europe Ipotecar IFN. Constată caracterul abuziv al clauzei de risc valutar şi dispune eliminarea acestuia. Stabilizează(îngheaţă) cursul de schimb CHF-LEU la momentul semnării contractului pentru toată perioada de derulare a contractului şi denominează plăţile în moneda naţională. Obligă pârâta la restituirea sumelor încasate în temeiul clauzei constatată abuzivă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Obligă intimata la 2000 lei cheltuieli de judecată către apelant. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 octombrie 2015

Document: Hotarâre  787/2015  27.10.2015

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 3680/318/2014

Din 09.09.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000151466&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.315 din 9.09.2015 – admite apelurile.schimbă sentinţa în sensul că, constată caracterul abuziv al clauzelor prev,. la art. 8.1 din contract şi dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de către acesta. respinge capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev. la art. 3.2, 3.4, 5, 8.4, 8.5. obligă pârâtele să plătească reclamantului dobânda legală aferentă comisionului de acordare de la data încasării acestuia în loc de data introducerii acţiunii. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. obligă apelantele pârâte la 500 lei cheltuieli de judecată în apel către apelantul reclamant. definitivă.

Document: Hotarâre  315/2015  09.09.2015

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Piraeus Bank

Dosar 7202/318/2014

Din 18.05.2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155111&id_inst=95

Solutia pe scurt: dec.209/18.05.2015 – respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă. admite apelul declarat de apelanţii-reclamanţi. schimbă sentinţa în sensul că, constată nulitatea absolută a caluzei prevăzută la art. 6.3 din contractul de credit. dispune îngheţarea cursului de schimb valutar CHF – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului urmând ca pârâtele să restituie reclamanţilor sumele plătite în plus de către aceştia. menţine restul dispoziţiilor sentinţei. definitivă.

Document: Hotarâre  209/2015  18.05.2015

 

Sentinte pe fond de inghetare a cursului CHF-Leu

 

 1. Judecătoria Sibiu, impotriva OTP

Dosarul 6294/306/2015

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000145533&id_inst=306

Din 13.05.2016

 

 1. Tribunalul București, impotriva Banca Româneasca

Dosarul 46518/3/2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000678219&id_inst=3

Din 04.05.2016

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 5961/3/2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000687419&id_inst=3

Din 04.05.2016

 

 1. Judecătoria Sibiu, impotriva OTP

Dosarul 3271/306/2015

http://portal.just.ro/306/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30600000000142375&id_inst=306

Din 29.04.2016

 

 1. Judecătoria Buzău, impotriva Banca Românească

Dosarul 11992/200/2015

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000183248&id_inst=200

Din 28.04.2016

 

 1. Judecătoria Sector 5 București, impotriva Raiffeisen

Dosarul 19348/302/2015

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000265024&id_inst=302

Din 22.04.2016

 

 1. Tribunalul Buzău, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 3797/200/2015

http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000174870&id_inst=114

Din 21.04.2016

 

 1. Judecătoria Bistrița, impotriva Bancpost

Dosarul 1786/190/2015

http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000116266&id_inst=190

Din 21.04.2016

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 44952/3/2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000676325&id_inst=3

Din 14.04.2016

 

 1. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, impotriva Bancpost

Dosarul 48/268/2016

http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000030913&id_inst=268

Din 14.04.2016

 

 1. Judecătoria Botoșani, impotriva Raiffeisen

Dosarul 4537/193/2015

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000166760&id_inst=193

Din 12.04.2016

 

 1. Judecătoria Craiova, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 8991/215/2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000312027&id_inst=215

Din 07.04.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Volksbank

Dosarul 5282/95/2015

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000135722&id_inst=95

Din 28.03.2016

 

 1. Tribunalul Gorj, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 594/95/2016

http://portal.just.ro/95/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9500000000139691&id_inst=95

Din 22.03.2016

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 382/3/2016

Din 17.03.2016

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000680316&id_inst=3

 

 1. Judecătoria Buzău, impotriva Banca Româneasca

Dosarul 13578/200/2015

Din 11.03.2016

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000184900&id_inst=200

 

 1. 59. Judecatoria Botosani, impotriva Bancpost

Dosarul 9098/193/2015, continuarea Deciziei 10299/2015 din 06.11.2015

Din 23.02.2016

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000181034&id_inst=193

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank

Dosarul 28590/3/2015

Din 18.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000656240&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37975/3/2015

Din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667842&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37480/3/2015

Din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667224&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37469/3/2015

Din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000667213&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank (BT)

Dosarul 37274/3/2015

Din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000666960&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Raiffeisen

Dosarul 24978/3/2015

Din 17.02.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651775&id_inst=3

 

 1. 52. Judecatoria Buzău, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 15548/200/2015/ Decizia 1296/2016

Din 12.02.2016

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000186948&id_inst=200

 

 1. Judecătoria Motru, impotriva Bancpost

Dosarul 2571/263/2015

Din 11.02.2016

http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000039615&id_inst=263

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13849/3/2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637963&id_inst=3

Din 02.02.2016

 

 1. 49. Judecatoria Călărași, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 342/116/2015/ Decizia 254/2016

Din 01.02.2016

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11600000000035114&id_inst=202

 

 1. 48. Judecatoria Cluj Napoca, impotriva OTP

Dosarul 27146/211/2014

Din 28.01.2016

http://portal.just.ro/211/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000266132&id_inst=211

 

 1. 47. Judecatoria Drobeta Turnu Severin, impotriva Volksbank

Dosarul 5726/225/2015

Din 26.01.2016

http://portal.just.ro/225/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22500000000137371&id_inst=225

 

 1. 46. Tribunalul Cluj, împotriva Banca Româneasca

Dosarul 330/1285/2015

Din 25.01.2016

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000048228&id_inst=1285

 

 1. 45. Judecatoria Bacau, impotriva Bancpost

Dosarul 16737/180/2014

Din 22.12.2015

http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

 

 1. 44. Judecatoria Turda, impotriva Bancpost

Dosarul 2565/328/2015/ Decizia 3065/2015

Din 21.12.2015

http://portal.just.ro/328/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32800000000068850&id_inst=328

 

 1. 43. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 5931/318/2014*/ Decizia nr 9615/2015

Din 18.12.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000182850&id_inst=318

 

 1. 42. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Volksbank

Dosarul 1332/318/2015, Decizia 9616/2015

Din 18.12.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171213&id_inst=318

 

 1. Judecatoria Focsani, impotriva Bancpost

Dosarul 7308/231/2015

Din 17.12.2015

http://portal.just.ro/231/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23100000000143587&id_inst=231

 

 1. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Millenium

Dosarul 85348/299/2015

Din 17.12.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000582431&id_inst=299

 

 1. Judecătoria Odorheiul Secuiesc, împotriva OTP

Dosarul 2209/268/2015/ Decizia nr 2753/2015

Din 14.12.2015

http://portal.just.ro/268/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26800000000029881&id_inst=268

 

 1. 38. Judecătoria Carei, împotriva Bancpost

Dosarul 958/218/2015/ Decizia nr 1576/2015

Din 02.12.2015

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032880&id_inst=218

 

 1. 37. Judecatoria Miercurea Ciuc, impotriva Bancpost

Dosarul 1889/258/2015/ Decizia nr 3741/2015

Din 25.11.2015

http://portal.just.ro/258/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000051090&id_inst=258

 

 1. 36. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen

Dosarul 16321/215/2015/a1/ Decizia 14564/2015

Din 23.11.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000343332&id_inst=215

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24910/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651699&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24908/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651697&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24906/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651695&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24894/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651683&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24862/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651651&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24859/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651648&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva OTP

Dosarul 24857/3/2015

Din 20.11.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000651646&id_inst=3

 

 1. Judecătoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 9212/212/2015

Din 18.11.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000317904&id_inst=212

 

 1. Judecătoria Constanta, impotriva OTP

Dosarul 41112/212/2014

Din 11.11.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000304050&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Sector 1 Bucuresti, impotriva Raiffeisen

Dosarul 36061/299/2014

Din 10.11.2015

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000464461&id_inst=299

 

 1. Judecătoria Bacău, împotriva Bancpost

Dosarul 16737/180/2014/ Decizia nr 6289/2015

Din 06.11.2015

http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000157557&id_inst=180

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 23414/212/2014

Din 04.11.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285594&id_inst=212

 

 1. Tribunalul București, impotriva Volksbank

Dosarul 19590/3/2015

Din 29.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000645172&id_inst=3

 

 1. Tribunalul Cluj, împotriva Credit Europe Bank

Dosarul 121/1285/2015

Din 27.10.2015

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=128500000000047878&id_inst=1285

 

 1. Judecatoria Sector 2 Bucuresti, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 18113/300/2015

Din 21.10.2015

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000349280&id_inst=300

 

 1. Judecatoria Motru, impotriva Bancpost

Dosarul 1618/263/2015

Din 15.10.2015

http://portal.just.ro/263/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=26300000000038633&id_inst=263

 

 1. Judecatoria Buzău, împotriva Piraeus Bank

Dosarul 29962/200/2014

Din 12.10.2015

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000170717&id_inst=200

 

 1. Tribunalul București, împotriva OTP

Dosarul 11309/3/2015

Din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634954&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13315/3/2015

Din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637276&id_inst=3

 

 1. Tribunalul București, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 13274/3/2015

Din 07.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000637234&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Carei, impotriva Volksbank

Dosarul 647/218/2015

Din 06.10.2015

http://portal.just.ro/218/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21800000000032562&id_inst=218

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva OTP

Dosarul 2373/215/2015

Din 02.10.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000305070&id_inst=215

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva Credit Europe Bank

Dosarul 11307/3/2015

Din 01.10.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000634952&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Iași, împotriva Piraeus Bank

Dosarul 33401/245/2014

Din 09.07.2015

http://portal.just.ro/245/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=24500000000321668&id_inst=245

 

 1. Judecatoria Petrosani, impotriva Volksbank

Dosarul 3193/278/2014

Din 03.07.2015

http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000085063&id_inst=278

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Bancpost

Dosarul 1408/318/2015

Din 03.07.2015

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000171299&id_inst=318

 

 1. Tribunalul Bucuresti, impotriva OTP

Dosarul 11552/3/2015

Din 01.07.2015

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000635243&id_inst=3

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 23018/212/2014

Din 29.06.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000285176&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Petrosani, impotriva Raiffeisen

Dosarul 11774/278/2014

Din 10.06.2015

http://portal.just.ro/278/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27800000000093883&id_inst=278

 

 1. Judecatoria Braila, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 15200/196/2014

Din 09.06.2015

http://portal.just.ro/196/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000136019&id_inst=196

 

 1. Judecatoria Constanta, impotriva Bancpost

Dosarul 33748/212/2014

Din 05.06.2015

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000296374&id_inst=212

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva Raiffeisen

Dosarul 39965/215/2014

Din 03.04.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000296914&id_inst=215

 

 1. Judecatoria Craiova, impotriva Banca Romaneasca

Dosarul 42020/215/2014

Din 16.03.2015

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000299103&id_inst=215

 

 1. Tribunalul Buzau, impotriva Piraeus Bank

Dosarul 1730/114/2014

Din 16.01.2015

http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11400000000051009&id_inst=114

 

 1. Judecatoria Tirgu Jiu, impotriva Raiffeisen

Dosarul 7530/318/2014

Din 28.11.2014

http://portal.just.ro/318/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31800000000155444&id_inst=318

 

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci

3 comments

Comments are closed.