Tribunalul Brăila stabilizează cursul de schimb LEU-CHF și dispune restituirea sumelor plătite în plus de către împrumutat. Practica judiciară rămâne categoric favorabilă băncilor

Tribunalul Brăila, în dosarul 16856/196/2016, a pronunțat o nouă hotărâre de stabilizare/înghețare a cursului de schimb LEU-CHF la valoarea de la momentul acordării împrumutului, dispunând, totodată, restituirea către împrumutat a diferențelor de curs valutar împreună cu dobânda legală. Hotărârea a fost pronunțată împotriva Raiffeisen Bank și este definitivă.

Iată dispozitivul hotărârii:

„Admite apelul în parte. Schimbă în tot sentinţa si in rejudecare: Admite în parte ac?iunea. Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale inserată la art. 4 pct.6 respectiv ” Eventualele diferenţe de curs valutar vor fi suportate de împrumutat” şi înlătură această clauză din contract. Dispune restituirea sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar calculată de la data încheierii contractului şi până la data pronunţării prezentei sentinţe . Obligă pârâta să plătească dobânda legală calculată până la data plăţii efective către reclamant. Respinge celelalte capete de cerere. Obligă intimata la plata sumei de 2250 lei cheltuieli de judecată. Definitivă.
Document: Hotarâre 332/2017 16.11.2017”

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci