Încetaţi cu ameninţările voalate, dle Bogza

Către
S.C. BANCPOST S.A.
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2,
020337 Bucuresti, Romania
Registrul Comertului: J40/9052/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO 404416

În att.:
Dlui Preşedinte Executiv George Georgakopoulos
Dlui Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Mihai Bogza

În data de 22.10.2015 a fost publicat un articol pe Bursa.ro semnat de Dna Emilia Olescu, în care Dl. Preşedinte al CA Bancpost a emis un punct de vedere în privinţa proiectelor legislative care se află în acest moment în dezbatere parlamentară, precum şi în privinţa „habarniciei” politicienilor de a emite proiecte de acte normative în domeniul industriei bancare.
Având în vedere cariera profesională a Dlui Mihai Bogza, afişată pe site-ul www.bancpost.ro, suntem profund impresionaţi de faptul că Dl. Preşedinte a trecut prin toate etapele succesive a managementului instituţiilor financiare, dar mai ales de faptul că a uitat, probabil, că din anul 2005 până în prezent, deţine funcţia de Preşedinte al CA Bancpost şi încearcă în acest moment să se disculpe de abuzurile pe care le-a făcut în această perioadă. Dl. Mihai Bogza a fost martor şi mai ales parte implicată în creditarea masivă şi iresponsabilă din perioada 2006-2009 în care S.C. BANCPOST S.A a creditat în franci elveţieni câteva mii bune de persoane fizice. De asemenea, în perioada 2009-2011 Dl. Mihai Bogza a deţinut şi funcţia de Preşedinte executiv al băncii şi a aplicat cu bunaştiinţă, majorări a marjei de dobândă, în mod unilateral, precum şi acte adiţionale la contractele de creditare, adoptate tacit.

În toată perioada de boom economic, politica Băncii Naţionale a României (BNR) a permis fără să îngrădească cât de puţin activitatea băncilor de acordare de credite în valute exotice, cu un grad foarte ridicat de îndatorare a clientului (peste 70%). Dumneavoastră în calitate de reprezentant al băncii aţi girat acest lucru, iar acum, când proiectele de acte normative propuse spre dezbatere în Parlamentul României, contravin intereselor financiare a instituţiei pe care o reprezentaţi, vă erijaţi în gânditor şi analist a pieţei financiare în care entităţile bancare activează. Presupun că parlamentarii care au iniţiative de genul „dai casa în plată” au cunoştinţă de acest subiect şi sunt conştienti de consecinţele adoptării unei astfel de măsuri, chiar dacă nu sunt atât de „specialişti” ca dvs. Suntem foarte curioşi să aflăm dacă dumneavoastră Domnule Preşedinte aţi realizat vreun studiu de impact în privinţa creditării în franci elvetieni şi posibilitatea ca această valută extrem de „stabilă” să crească atât de mult în raport cu leul. Garanția de minim 120% din valoarea creditului ar fi trebuit sa fie îndestulătoare pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de deprecierea semnificativă a imobilului garantat şi eventualul risc de depreciere valutară. Urmărirea şi poprirea veniturilor principale şi secundare, prezente şi viitoare ale împrumutatului nu ar trebui să constituie o garanţie de plată, ci doar bunul achiziţionat. Noi suntem siguri că nu a fost realizat niciun studiu de impact, nici măcar de BNR cu toţi specialiştii şi Guvernatorul său.

Industria bancară şi mai ales managementul băncilor ar trebui să realizeze faptul că a denaturat cu bunăştiinţă contextul în care francul elvetian prezenta stabilitate şi a promovat în mod vădit creditarea în această monedă. Proiectele de acte normative care au drept scop echilibrarea raporturilor dintre banci şi clienți se datorează inflexibilităţii sistemului bancar şi a poziţiei intransigente de a împărţii povara creditelor în franci elveţieni, uitând că şi băncile sunt părți semnatare ale contractelor.
Noi ne-am dorit echilibrarea acestor raporturi, implementarea unor soluţii care să împartă în mod echitabil riscul valutar pe care nici noi şi nici dumneavoastră în calitate de specialişti nu l-aţi luat în calcul.

Vă reamintim domnule Preşedinte, că noi, împrumutaţii, suntem principalii pierzători, achitând rate dublate datorită exploziei cursului valutar (120%) precum şi datorită faptului că imobilele achiziţionate au acum, o valoare înjumătăţită faţă de momentul achiziţiei. Vă aducem aminte că banca pe care o reprezentaţi a schimbat regulile în timpul jocului, majorând marja de dobândă în mod unilateral, în funcţie de politica instituţiei dvs.

În consecinţă, ar fi bine să încetaţi cu ameninţările voalate la adresa clienţilor Bancpost, în special a celor vocali şi să demaraţi un proces de returnare a sumelor încasate abuziv prin majorarea unilaterală a dobânzilor precum şi de împarţire a poverii creditelor în CHF prin aplicarea unui discount semnificativ asupra soldului creditelor, concomitent cu reducerea marjei băncii, conducând astfel la alinierea dobânzilor aplicate asupra creditelor contractate în prezent.
Menţinerea acestei poziţii de forţă pe care o afişaţi de la începutul exploziei cursului valutar pentru francul elveţian, din ianuarie a.c., nu va conduce decât la frustrarea şi acumularea de ură asupra bancii pe care o conduceţi, având consecinţe negative asupra potenţialilor clienţi ai Bancpost. De asemenea vă anunţăm că în perioada urmatoare se vor intensifica acţiunile prin care vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice, informaţii privind imposibilitatea clientului de a negocia clauzele stipulate în contractele de creditare în CHF, încheiate în perioada 2006-2008 şi acţiunile întreprinse în mod unilateral de Bancpost cu privire la creşterea dobanzilor.
Imaginea unei bănci se poate promova numai prin acțiuni care presupun un parteneriat între bancă şi client şi demonstrarea faptică a acestuia şi nu prin forţarea acceptării unei situaţii defavorabile de către debitor.

Contractele de credit în franci elveţieni au fost încheiate pe o perioadă foarte lungă de timp, în care clienţii de bună-credinţă, au crezut că au un partener cu care pot dialoga şi găsi soluţii în diverse perioade de criză dar acest lucru, se pare că a devenit, doar un miraj, banca având în acest moment o poziţie de stapân şi nu de partener.

Sperăm ca declaraţiile și acțiunile din perioada următoare a conducerii Bancpost să fie în sensul revenirii către interesul financiar al clientului, prin implementarea unor soluţii care să echilibreze poziţia bancă-client astfel încât parteneriatul să fie de tipul win-win.

Coordonator GCCC
Voivozeanu Cătălin

Email: grupulclientilorcucrediteinchf@gmail.com

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci